Få eller inga byten gav bäst värdeutveckling 2011 för premiepensionen

Pensionssparare som bytte premiepensionsfonder fler än 15 gånger under 2011 fick en värdeutveckling på -13,7 procent i jämförelse med dem som inte gjorde några fondbyten alls och hade en värdeutveckling på -8,0 procent, bättre än det totala snittet på -8,6 procent. Det visar Pensionsmyndighetens årliga rapport Premiepensionen – Pensionsspararna och pensionärerna 2011.

Rapporten, som också har länsvisa siffror för andelen som tar ut pension i ålder 61–64 år, fondkapital och årlig värdeutveckling sedan start samt antal fondbyten, bifogas och finns på www.pensionsmyndigheten.se/PensionsspararnaOchPensionarerna2011.html

Det är en relativt liten andel av pensionsspararna och pensionärerna som har bytt fonder under året, cirka 18 procent. För de pensionssparare som gjorde fler än 15 fondbyten under 2011 blev värdeutvecklingen -13,7 procent. För dem som inte gjorde några fondbyten alls blev värdeutvecklingen -8,0 procent.

Även bland pensionärerna gick det bra för dem som gjorde få fondbyten under 2011. För dem som gjorde ett fondbyten var värdeutvecklingen -10,6 procent och för dem som avstod från fondbyten blev värdeutvecklingen -5,7 procent. De mest aktiva pensionärerna hade lägst värdeutveckling. För dem som gjorde fler än 15 fondbyten under 2011 blev värdeutvecklingen -14,3 procent.

– Det är viktigt att komma ihåg att premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen och att för nio av tio svenskar tillkommer dessutom tjänstepension. Tjänsten Minpension.se visar helheten. Premiepensionen ger en möjlighet att själv välja fonder. På vår webb får man hjälp av Fondvalsguiden som bland annat visar hur viktigt det är med låga avgifter vid ett så långsiktigt sparande som premiepensionen, säger Mats Öberg, chef för fondenheten.

– Nästan alla nya pensionssparare placeras i det statliga förvalet AP7 Såfa, Sjunde AP-fonden, men cirka 100 000 sparare byter varje år bort den så kallade soffliggarfonden. Närmare 42 procent av pensionsspararna har sin premiepension placerad i AP7 Såfa, totalt är 27 procent av fondkapitalet placerat i AP7 Såfa, säger statistikansvarig Bengt Norrby.

För vidare information

Mats Öberg, chef för fondenheten, 072-210 23 50

Bengt Norrby, statistikansvarig, 010–454 23 53

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736-27 53 83

Mer fakta och siffror ur årets rapport

 • 6,4 miljoner individer och 402 miljarder kronor i förvaltat kapital
 • Nya sparare väljer AP7 Såfa, etablerade väljer egen portfölj
 • 69 200 kronor i genomsnittlig kontobehållning för pensionsspararna
 • Pensionärer fick i snitt 190 kronor i månaden i premiepension
 • Pensionsspararnas värdeutveckling blev -8,6 procent under 2011 och 2,6 procent per år sedan start
 • Pensionärer med fondförsäkring fick en värdeutveckling på -5,2 procent under 2011 och med 3,4 procent per år sedan start
 • Pensionärer med traditionell försäkring fick en värdeutveckling på 3,7 procent under 2011 och med 3,9 procent per år sedan start
 • Sänkt portföljrisk jämfört med 2010
 • Förvaltningsavgifterna uppgick i slutet av året till i genomsnitt 0,37 procent för eget valda portföljer och till 0,15 procent för AP7 Såfa.
 • Administrativa avgiften var i genomsnitt 0,11 procent
 • Många fondbyten genom förvaltartjänster, betydligt färre i december efter massfondbytesstoppet

Genomsnittlig värdeutveckling för 2011 fördelat på län, procent

Län Egen portfölj
Kronoberg -8,1
Södermanland -8,1
Kalmar -8,1
Jönköping -8,2
Dalarna -8,3
Gotland -8,3
Norrbotten -8,3
Örebro -8,4
Västerbotten -8,4
Jämtland -8,4
Uppsala -8,4
Västernorrland -8,4
Västra Götaland -8,4
Värmland -8,4
Östergötland -8,4
Gävleborg -8,5
Skåne -8,6
Halland -8,7
Västmanland -8,7
Stockholm -8,7
Blekinge -8,8
Hela riket -8,5

 

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 260 miljarder kronor till nästan två miljoner pensionärer, genomför drygt 4 miljoner fondbyten och skickar ut 6,5 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 000 medarbetare på åtta orter.
Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum: http://www.pensionsmyndigheten.se/AktuelltOchPress.html
Presstjänsten i sociala medier: www.facebook.com/Pensionsmyndigheten och www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension 

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se