Förslag till regeringen: inkomstpensionen borde variera mindre

Inkomstpensionerna varierar för mycket mellan åren när balanseringen ligger i. Det gör det svårare för en pensionär att förutse sina inkomster. En anledning är att omräkningen av pensionerna beräknas på inkomstuppgifter som är flera år gamla. Inkomstpensionerna borde i stället räknas om med en prognos för inkomstutvecklingen. Det föreslår Pensionsmyndigheten i dag som lämnar sitt beräkningsuppdrag till regeringen.

– Det finns flera problem med dagens beräkningsregler som ska lösas. Det vore bra för pensionärerna med mindre variation av sina pensioner under perioder av balansering. Som pensionär kan man också på goda grunder tycka att det är ologiskt att pensionerna sänks under högkonjunkturer och höjs under lågkonjunkturer, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling.

Det som ligger till grund för omräkningen – eller indexeringen – av inkomstpensionerna är hur inkomsterna i Sverige utvecklas, mätt under de senaste tre åren före omräkningen. Denna eftersläpning skapar variationer i inkomstpensionen under balanseringsperioder som vi nu är i.

– Vårt förslag är i stället att räkna om inkomstpensionerna utifrån förra årets inkomster samt en prognos över nästkommande år. Det ger mindre variationer av inkomstpensionerna under balanseringsperioder, trots de prognosfel som kommer att göras, säger Ole Settergren.

Pensionsmyndigheten lämnar också andra förslag i det beräkningsuppdrag som i dag lämnas till regeringen. Ett förslag gäller att problemet att pensionssparare som tjänat in pensionsrätter för inkomstpension under en balanseringsperiod får en uppräkning när balanseringen är positiv, trots att dessa pensionsrätter har sluppit den tidigare nedräkningen. Här är förslaget att pensionsrätternas värde ska minskas i samma utsträckning som tidigare intjänade pensionsrätter, det innebär en större rättvisa mellan olika generationers inkomstpension.

Beräkningsuppdraget och presentationen från dagens pressträff bifogas och finns här www.pensionsmyndigheten.se/AktuelltOchPress.html

För vidare information

Ole Settergren, chef för pensionsutveckling, 010–454 22 90

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se