Nu får 2,3 miljoner pensionärer besked om den allmänna pensionen 2016

Denna vecka får cirka 2 300 000 pensionärer sina årsbesked för den allmänna pensionen, där inkomst- och tilläggspensionen i snitt höjs 4,2 procent och garantipensionen sänks med i snitt 0,4 procent.

Den 11–15 januari får 2,3 miljoner pensionärer sina årsbesked om den allmänna pensionen. Cirka 829 000 pensionärer födda 1937 och tidigare omfattas enbart av det gamla pensionssystemet och får ett enklare årsbesked, medan cirka 1 493 000 pensionärer födda 1938 och senare omfattas av dagens pensionssystem och får sitt årsbesked i ett orange kuvert.

Vad ska en pensionär göra med sitt årsbesked?

– Spara gärna ditt årsbesked. Där får du information om vilka dagar vi betalar ut din allmänna pension under hela 2016, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

– 92 procent av pensionärerna har också en tjänstepension, den finns inte med i de belopp vi informerar om och betalar ut.

I bilagan till årsbeskedet finns svar på vanliga frågor. Till exempel frågor om att fortsätta jobba samtidigt som man tar ut pension, hur man kan ta med pensionen utomlands och ekonomiskt skydd om någon i familjen dör.

Sammanfattning pensionen 2016

– Trots att inflationen, mätt som prisbasbeloppets förändring, varit svagt negativ ökar inkomstpensionen med 4,2 procent, vilket innebär en kraftig förbättring av inkomstpensionens köpkraft. Huvudorsaken till den positiva utvecklingen är att balanseringen, den så kallade ”bromsen”, lägger tillbaka en stor del av den minskning av indexeringen som skett tidigare år. Utan denna positiva effekt från balanseringen hade inkomstpensionen endast ökat med 0,4 procent, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs 4,2 procent, i snitt 430 kronor före skatt.
 • Premiepensionen höjs, omfattar 1,31 miljoner pensionärer
  • Traditionell försäkring +7,5 procent, cirka 40 kronor i månaden.
  • Fondförsäkring 5,5 procent i snitt, cirka 29 kronor i månaden
 • Garantipensionen sänks med 0,4% (Skattesänkning gör att i princip alla får höjd pension efter skatt. + 130 kronor om ”full garantipension”)
 • Tjänstepensionen lämnas oförändrad för de flesta
 • Totalt ökar den genomsnittliga pensionen efter skatt med cirka 400 kronor i snitt per månad.

Så blir höjningen efter skatt för olika grupper

 • Ca 1,5% procent för 50 000 med huvudsakligen garantipension.
 • Ca 1,5% procent för 280 000 pensionärer med bostadstillägg
 • Ca 3% procent för 460 000 med huvudsakligen inkomstpension men med viss garantipension och som inte har bostadstillägg
 • Ca 3% procent för 1,3 miljoner som har inkomstpension och inte har garantipension eller bostadstillägg
 • Nio av tio pensionärer har någon form av tjänstepension. Är oförändrad för de flesta.

Sammanfattning pensionsnivåer

 • Genomsnittlig total pension 2013 var 16 239 kronor, 13 194 kronor för kvinnor och 19 875 kronor för män.

Pressmaterial med mer detaljer och lokala siffror total pension 

För vidare information

Ole Settergren, analyschef, 0730–22 20 50

Monica Petersson, pensionsexpert, 072–210 22 37

Max Hellström, pressekreterare, 072–210 23 42

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 6,8 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/press
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar