Orange kuvert 2013 – en påminnelse om att vi lever allt längre

Årets orange kuvert till 5,5 miljoner pensionssparare visar vad vi tjänat in till vår allmänna pension och hur mycket vi beräknas få – beroende på när vi tar ut pensionen. Eftersom vi enligt SCB lever allt längre har den alternativa pensionsåldern höjts, den ålder man behöver ta ut pensionen för att man ska få samma andel av slutlönen som man hade fått vid 65 år om den förväntade livslängden varit oförändrad.

Från den 11 februari till den 19 mars får 5,5 miljoner pensionssparare i Sverige och utomlands sina orange kuvert med årsbesked om den allmänna pensionen. Ungefär en miljon kuvert i veckan skickas ut, med början i länen i norr. Två miljoner pensionärer fick sina årsbesked i januari. Se utskicksordning nedan.

En nyhet i år är att orange kuvert finns digitalt när man loggar in på www.pensionsmyndigheten.se. Där man kan också avbeställa nästa års pappersutskick. När man är inloggad kan man också passa på att göra en pensionsprognos, som utöver den allmänna pensionen även visar all intjänad tjänstepension. Prognostjänsten Min Pension finns också för inloggade kunder på flera banker och försäkringsbolag.

I snitt tjänade en pensionssparare in 42 830 till den allmänna pensionen 2012 (från senast deklarerade inkomståret 2011). Snittet på kontot är 918 710 kronor. Omräkningen av inkomstpensionen var 5,8 procent. Premiepensionen ökade i snitt med 12 procent och fondavgiften var i genomsnitt 0,32 procent. Se mer fakta nedan.

– Årsbeskedet i det orange kuvertet är den årliga påminnelsen om att vi jobbar ihop till vår framtida allmänna pension. Allt vi arbetar och betalar skatt för tjänas in till pensionsrätt som förändras med den årliga räntan. Det viktigaste för den totala pensionen är att jobba vitt, ha tjänstepension och att jobba länge, säger Olle Sylvén, informatör.

När vi lever allt längre ska pensionerna också betalas ut under längre tid. Sverige har en flexibel pensonsålder från 61 år men gängse normen är att man börjar ta ut pension ungefär vid 65, år efter år, vilket innebär att den månatliga pensionen för den enskilde successivt blir lägre. För andra året i rad i det orange kuvertet visas alternativ pensionsålder, som bygger på SCB:s antagande om hur länge den generationen man tillhör kommer att leva. SCB höjde förra året livslängsantagandet vilket innebär att åldern höjts med en eller ett par månader, för dem födda 1995 ett halvår. Se lista nedan.

– Den alternativa pensionsåldern visar hur mycket längre man behöver jobba för att få samma andel av slutlönen som man hade fått vid 65 år om livslängden inte hade ökat sedan införandet av det nya pensionssystemet. Det är också viktigt att komma ihåg att en del av livslängsökningen får man också i form av längre tid som pensionär, säger Arne Paulsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Av pensionsavgifterna på 18,5 procent av vår lön går 16 procentenheter till inkomstpensionen som är ett fördelningssystem mellan generationerna, medan 2,5 procentenheter går till ett fonderat system där man själv kan välja premiepensionsfond.

– Att välja premiepensionsfonder är en möjlighet, ingen skyldighet. Vill man inte välja så finns ett förval som förvaltas av Sjunde AP-fonden. En årlig anledning till att öppna orange kuvert är att se över avkastningen på de fonder man har valt, och kolla att avgifterna inte är för höga, säger Olle Sylvén.

För vidare information

Olle Sylvén, informatör, 072–210 23 61

Arne Paulsson, pensionsexpert, 072–210 24 44

Mattias Bengtsson Byström, Pressekreterare, 0736–27 53 83

Antal orange kuvert till pensionssparare och när vi skickar ut dem

När Område Antal
11–15 februari Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten 900 000
18–22 februari Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar 1 000 000
25 februari-1 mars Stockholm 1 125 000
4 mars Samtliga med utlandsadress 230 000
4–8 mars Västra Götaland, Värmland, Örebro 1 170 000
11–15 mars Skåne, Blekinge, Halland, Gotland 930 000
18-19 mars Nya premiepensionssparare hela Sverige 160 000

Fakta pensionsspararna 2013

5 884 500 pensionssparare har tjänat in till svensk allmän pension, varav 5,5 miljoner får ett årsbesked i orange kuvert 2013. Pensionsmyndigheten saknar adress till drygt 300 000 personer som har något intjänat någon gång, Människor som varit här enstaka år och arbetat och sedan flyttat ut igen.

Inkomstpension Inkomstpension ochpremiepension
Snitt pensionsrätt 2012 (ej utland) 37 150 kronor 42 830 kronor
Snitt pensionsbehållning ej utland) 838 480 kronor 918 710 kronor

Se även presentationsbilderna från pressträffen.

Alternativ pensionsålder och tid som pensionär

Årskull … fyller 65 år Förväntad livslängd vid 65 Alternativ pensionsålder Tid som pensionär
1930 1995 82 år och 5 mån 65 år 17 år och 5 mån
1949 2014 85 år och 2 mån 66 år och 2 mån 19 år och 4 mån
1950 2015 85 år och 3 mån 66 år och 4 mån 19 år och 3 mån
1951 2016 85 år och 4 mån 66 år och 6 mån 19 år och 3 mån
1952 2017 85 år och 5 mån 66 år och 8 mån 19 år och 3 mån
1953 2018 85 år och 7 mån 66 år och 10 mån 19 år och 3 mån
1954 2019 85 år och 8 mån 67 år 19 år och 2 mån
1955 2020 85 år och 9 mån 67 år och 1 mån 19 år och 3 mån
1956 2021 85 år och 10 mån 67 år och 2 mån 19 år och 3 mån
1957 2022 85 år och 11 mån 67 år och 3 mån 19 år och 4 mån
1958 2023 86 år och 1 mån 67 år och 3 mån 19 år och 4 mån
1959 2024 86 år och 2 mån 67 år och 4 mån 19 år och 5 mån
1960 2025 86 år och 3 mån 67 år och 5 mån 19 år och 5 mån
1961 2026 86 år och 4 mån 67 år och 6 mån 19 år och 6 mån
1962 2027 86 år och 5 mån 67 år och 7 mån 19 år och 6 mån
1963 2028 86 år och 6 mån 67 år och 7 mån 19 år och 7 mån
1964 2029 86 år och 8 mån 67 år och 8 mån 19 år och 7 mån
1965 2030 86 år och 9 mån 67 år och 9 mån 19 år och 8 mån
1966 2031 86 år och 10 mån 67 år och 10 mån 19 år och 8 mån
1967 2032 86 år och 11 mån 67 år och 11 mån 19 år och 8 mån
1968 2033 87 år 67 år och 11 mån 19 år och 9 mån
1969 2034 87 år och 1 mån 68 år 19 år och 9 mån
1970 2035 87 år och 3 mån 68 år och 1 mån 19 år och 10 mån
1971 2036 87 år och 4 mån 68 år och 2 mån 19 år och 10 mån
1972 2037 87 år och 5 mån 68 år och 2 mån 19 år och 11 mån
1973 2038 87 år och 6 mån 68 år och 3 mån 19 år och 11 mån
1974 2039 87 år och 7 mån 68 år och 4 mån 20 år
1975 2040 87 år och 8 mån 68 år och 4 mån 20 år
1976 2041 87 år och 9 mån 68 år och 5 mån 20 år
1977 2042 87 år och 10 mån 68 år och 6 mån 20 år och 1 mån
1978 2043 87 år och 11 mån 68 år och 6 mån 20 år och 1 mån
1979 2044 88 år 68 år och 7 mån 20 år och 1 mån
1980 2045 88 år och 1 mån 68 år och 8 mån 20 år och 2 mån
1981 2046 88 år och 2 mån 68 år och 8 mån 20 år och 2 mån
1982 2047 88 år och 3 mån 68 år och 9 mån 20 år och 2 mån
1983 2048 88 år och 4 mån 68 år och 10 mån 20 år och 3 mån
1984 2049 88 år och 5 mån 68 år och 10 mån 20 år och 3 mån
1985 2050 88 år och 6 mån 68 år och 11 mån 20 år och 3 mån
1986 2051 88 år och 7 mån 68 år och 11 mån 20 år och 4 mån
1987 2052 88 år och 8 mån 69 år 20 år och 4 mån
1988 2053 88 år och 8 mån 69 år och 1 mån 20 år och 4 mån
1989 2054 88 år och 9 mån 69 år och 1 mån 20 år och 5 mån
1990 2055 88 år och 10 mån 69 år och 2 mån 20 år och 5 mån
1991 2056 88 år och 11 mån 69 år och 2 mån 20 år och 5 mån
1992 2057 89 år 69 år och 3 mån 20 år och 6 mån
1993 2058 89 år och 1 mån 69 år och 3 mån 20 år och 6 mån
1994 2059 89 år och 2 mån 69 år och 4 mån 20 år och 6 mån
1995 2060 89 år och 2 mån 69 år och 4 mån 20 år och 7 mån

Läs PM alternativ pensionsålder http://www.pensionsmyndigheten.se/PMAlternativPensionsalder.html

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se