Pensionerna kan gå mera i takt med inkomstutvecklingen

I en rapport till regeringen analyserar Pensionsmyndigheten beräkningsreglerna för inkomstpensionen. Konstruktionen av inkomstindex och reglerna för balanseringen kan förbättras, men för 2010-2011 hade alternativa sätt att räkna inte inneburit högre pensioner.

Pensionsmyndigheten har i dag lämnat till regeringen och pensionsgruppen sin rapport om olika beräkningsregler i inkomstpensionssystemet. Enligt uppdraget som regeringen gav i juni ska vi utvärdera inkomstindex, beräkningsregler som ingår i balanstalet samt delningstalen. Utvärderingen ska innehålla en analys av indexeringens och balanseringens funktion hittills och effekter för pensionssystemet, pensionärer och pensionssparare. Däremot ska inga förslag lämnas.

Rapporten bifogas detta pressutskick och finns även här: www.pensionsmyndigheten.se/BerakningsreglerInkomstpensionen2012.html

Rapporten konstaterar att den kraftiga balanseringen 2010 och 2011 har flera orsaker. Balanseringen beror på att skulderna i systemet ökat mer än systemets tillgångar, så pass mycket mer att det överskott mellan tillgångar och skulder som fanns inledningsvis vänts i ett underskott. En bidragande orsak till balanseringen är att inkomstindex, som påverkar hur pensionsskulden växer, anpassar sig till pensionsavgifternas utveckling med ett par års fördröjning.

- Det ska påpekas att pensionerna inte hade varit högre i dag utan denna fördröjningseffekt eller eftersläpning av inkomstindex. Däremot hade pensionerna utvecklats mer i takt med den allmänna inkomstutvecklingen och balanseringen hade varit mindre omfattande. Det hade gett tydligare information om orsakerna till pensionernas utveckling. För pensionssystemet har det ekonomisk betydelse att anpassningen sker via inkomstindex och inte via balanstalet, säger Gudrun Ehnsson, enhetschef på Pensionsmyndigheten.

För vidare information

Gudrun Ehnsson, enhetschef, 072–210 22 13

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83

 

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 260 miljarder kronor till nästan två miljoner pensionärer, genomför drygt 4 miljoner fondbyten och skickar ut 6,5 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 000 medarbetare på åtta orter.
Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum: http://www.pensionsmyndigheten.se/AktuelltOchPress.html
Presstjänsten i sociala medier: www.facebook.com/Pensionsmyndigheten och www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension 

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Dokument & länkar