Pensionsmiljarder sätts in till spararna i december

I december sker den årliga insättningen på pensionsspararnas konton, 218 miljarder bokförs inom inkomstpensionen och 33,5 miljarder kronor sätts in inom premiepensionen.

Insättning inkomstpension

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem, hit går 16 procent av de 18,5 procent som betalas in varje år av pensionssparare och arbetsgivare i avgifter. I fördelningssystemet betalas årets avgiftsinkomster mer eller mindre direkt ut i pension till pensionärer.

– I år bokförs 218 miljarder, i snitt 40 000 kronor på 5,5 miljoner pensionssparares konton för inkomstpension. Det är pensionsrätter, framtida pension. Kontot går att likna vid ett sparkonto på banken, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten.

Totalt är pensionsskulden i inkomstpensionen på 7 500 miljarder kronor. Vi har 6 900 miljarder i värde från avgiftsflödet i en form av tillgång i systemet och 960 miljarder i Första till Fjärde och Sjätte AP-fonden.

– Sedan 2009 är pensionsutbetalningarna från AP-fonden större än inbetalningarna till fonden, i år cirka 20 miljarder större. Det negativa flödet till buffertfonderna, beror bland annat på att 40-talisterna är en stor generation som nu till stor del blivit pensionärer. Att mer inkomstpension betalas ut än det betalas in avgifter i systemet är förutsett. AP-fondernas tillgångar och avkastning finansierar underskottet.

Insättning premiepension

Premiepensionen är ett fonderat system, hit går 2,5 procent av de 18,5 procent av pensionsspararens lön som går till allmän pension via avgifter. Pengarna placeras i upp till fem fonder som spararen själv väljer. Den som inte väljer får sina premiepensionspengar placerade i AP7 Såfa, som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Det statliga förvalet går också att välja även för den som tidigare själv valt fonder.

– Med start den 6 december sätts 35 miljarder in på spararnas konton utifrån den valda fördelningen mellan olika fonder. Välja premiepensionsfonder är en möjlighet, ingen skyldighet. Vill man inte välja fonder själv kan man placera premiepensionen i Såfan. Det statliga förvalet AP7 Såfa är en fondportfölj med låg avgift uppbyggd för att passa ett långsiktigt sparande, säger Mats Öberg, chef för fondenheten.

– Det finns de som betalar extra till ett så kallat förvaltningsföretag för att välja fonder. Det är viktigt att komma ihåg att sannolikheten för att det ska vara en god affär är utomordentlig låg.

I snitt sätts drygt 6 000 kronor in till 5,5 miljoner premiepensionssparare.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan Fondvalsguiden hjälpa pensionsspararen som vill välja egna fonder att göra det.

Fondköpen startar måndagen den 9 december

För de pengar som placeras på kontona så köps nya fondandelar till varje pensionssparare. Den handeln börjar måndagen den 9 december. Vill man byta fonder eller ändra fördelning mellan fonder behöver man göra det senast torsdagen den 5 december. Fondbyte eller ändrad fördelning som begärs från den 6 december läggs på kö och genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast den 11 december.

Stopp för fondbyte med pinkod 2014

Den 20 februari nästa år stoppas av säkerhetsskäl fondbyten med enbart pinkod. För att titta på hela pensionen – allmän pension inklusive tjänstepension – räcker det med att logga in på Pensionsmyndighetens webbplats eller mobilappar med personlig kod men för att byta premiepensionsfonder krävs inloggning med högre säkerhet i form av e-legitimation, vanligast är BankID.

Mer information om pensionssystemet

Läs mer om förvaltningstjänster www.pensionsmyndigheten.se/Radgivare.html

Läs senaste årsredovisningen av pensionssystemet www.pensionsmyndigheten.se/OrangeRapport2012.html

Läs den senaste statistiken kring fondsparare och fonder www.pensionsmyndigheten.se/FonderOchFondsparandeStatistik.html

För vidare information

Ole Settergren, chef för pensionsutveckling, 0730–22 20 50

Mats Öberg, chef för fondenheten, 072–210 23 50

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar