Pensionsmyndigheten köpstoppar två fonder

Två fonder, Fondeum Mixed Fund samt GFG Global Medium Risk Fund, går för tillfället inte att välja på premiepensionens fondtorg. Skälet till köpstoppet är nya uppgifter som gör att Pensionsmyndigheten beslutat att inleda en utredning om fonderna följer det samarbetsavtal som gäller för fondtorget. 

I samband med att Pensionsmyndigheten informerade om utvecklingen i fallet Falcon Funds klargjordes också att myndigheten skulle genomföra en riskanalys av samtliga fonder på premiepensionens fondtorg.

–        Rent konkret innebär det att vi utifrån ett antal kriterier går igenom fonderna på fondtorget och ser om det finns tecken som indikerar att samarbetsavtalet inte följs, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet.

Bland de kriterier som gås igenom återfinns om det har varit en snabb uppbyggnad av kapital – inte sällan via aggressiv försäljning, om fonden bara finns på fondtorget samt om fonden har innehav som är svåra att se igenom. 

–        I samband med att detta arbete har inletts så har vi fått fram uppgifter som gör att vi närmare behöver utreda om två fonder – GFG och Fondeum – kan vara kvar på fondtorget. Därför har vi köpstoppat fonderna, fortsätter Mats Öberg.

Köpstoppet är tillfälligt i väntan på att en utredning kring om de aktuella fonderna bryter mot samarbetsavtalet blir klar.

Om utredningen visar att någon av fonderna inte följer samarbetsavtalet kan detta få till följd att fonderna avregistreras från fondtorget.

–        Sparare med innehav i dessa fonder får med anledning av köpstoppet ett brev hemskickat med information. Av brevet framgår att fonderna inte kan väljas för nya köp men att den som vill kan byta från fonderna till någon av övriga fonder på fondtorget eller till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa, avslutar Mats Öberg.

För mer information:
Mats Öberg, chef för fondenheten, 072-210 23 50

Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 6,8 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Citat

I samband med att detta arbete har inletts så har vi fått fram uppgifter som gör att vi närmare behöver utreda om två fonder – GFG och Fondeum – kan vara kvar på fondtorget. Därför har vi köpstoppat fonderna
Mats Öberg, chef fondenheten
Sparare med innehav i dessa fonder får med anledning av köpstoppet ett brev hemskickat med information. Av brevet framgår att fonderna inte kan väljas för nya köp men att den som vill kan byta från fonderna till någon av övriga fonder på fondtorget eller till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.
Mats Öberg, chef fondenheten