Positivt med beslut om bostadstillägg tillsvidare

Övergången från tidsbegränsade beslut till tillsvidarebeslut när det gäller bostadstillägg har varit positiv. Hundratusentals pensionärer slipper nu söka om sitt bostadstillägg varje år och övergången har också inneburit att Pensionsmyndigheten kunnat handlägga ärendena snabbare, utan att kvaliteten försämrats. Det skriver Pensionsmyndigheten i en rapport som i dag lämnas till regeringen.

Från den 1 november 2012 ändrades laget så att bostadstillägg för pensionärer kan beviljas utan tidsbegränsning i stället för som tidigare endast under en begränsad period, i regel ett år.

– Enligt vår bedömning har övergången från tidsbegränsat bostadstillägg för pensionärer till beslut tillsvidare varit övervägande positiv och bidragit till att handläggningen sker snabbare utan att kvaliteten och besluten i de enskilda ärendena har försämrats, säger Richard Wirenius, försäkringsspecialist.

– Framförallt slipper nu hundratusentals av landets pensionärer med lägst inkomst söka om sitt bostadstillägg varje år, om de inte får ändrade uppgifter. Omräkningen av tjänstepension sker automatiskt i samarbete med de stora tjänstepensionsbolagen.

Pensionsmyndigheten började i juni 2012 kvalitetssäkra de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av bostadstillägg och under november kvalitetsgranskades ett antal ärenden. Sedan beslöt Pensionsmyndigheten att i samband med årsomräkningen omvandla en stor mängd tidsbegränsade beslut till tillsvidare beslut utan ett särskilt ansökningsförfarande. Under 2013 har systematiska efterkontroller påbörjats.

Totalt omfattade årsomräkningen 252 000 ärenden. Av dessa omvandlades 187 000 automatiskt till tillsvidarebeslut medan 12 000 ärenden fick tillsvidarebeslut efter en ansökan. Efter årsomräkningen har fortfarande 53 000 ärenden ett tidsbegränsat beslut, som kommer att omvandlas till tillsvidarebeslut när en ny ansökan kommer in.

Rapporten bifogas och kan läsas här: www.pensionsmyndigheten.se/SvarPaRegeringsuppdrag.html

För vidare information

Richard Wirenius, försäkringsspecialist, 072–210 24 56

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. 2012 betalade vi ut drygt 260 miljarder kronor till drygt 2 miljoner pensionärer, genomförde 1,4 miljoner fondbyten och 2013 skickar vi ut 6,7 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 000 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensionen enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum: http://www.pensionsmyndigheten.se/AktuelltOchPress.html
Presstjänsten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension 

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se