Sänkt återbäringsränta för pensionärer med premiepensionen i traditionell försäkring

Pensionärer med sin premiepension i Pensionsmyndighetens traditionella försäkring har fått sin återbäringsränta sänkt med 11 procentenheter till 4 procent från den 1 november. Trots räntesänkningen så kan pensionärer med traditionell försäkring, med stor sannolikhet, se fram mot höjda premiepensioner 2016, eftersom genomsnittsräntan varit hög under året.

Den som går i pension kan välja att ha kvar premiepensionen i fondförsäkring eller byta till traditionell försäkring med ett garanterat månadsbelopp och med ett tilläggsbelopp som är baserat på återbäringsräntan. Återbäringsräntan varierar beroende på hur förvaltningen av kapitalet går.

Från den 1 november sänktes återbäringsräntan med 11 procentenheter till 4 procent i årstakt.

– Vi har haft en ovanligt hög återbäringsränta under året: 12 % under januari – februari och därefter hela 15 % under mars – oktober. Att vi har haft så hög ränta beror på att både aktie- och räntetillgångarna steg mycket kraftigt under 2014 och början av 2015. Då byggdes ett stort ackumulerat överskott upp. Vi har successivt överfört detta överskott till de försäkrade genom att behålla återbäringsräntan på den höga nivån trots nedgången i värdet på tillgångarna under de senaste månaderna. För våra pensionärer med traditionell försäkring kommer årets höga genomsnittsränta att betyda höjda pensionsbelopp under 2016. En mer stegvis sänkning av räntan hade i praktiken gett samma pensionsbelopp, säger Lars Billberg, chefaktuarie

Pensionsmyndigheten har ett mål på 100 procent för sin kollektiva konsolidering, som mäter tillgångarnas värde i förhållande till hur mycket som har delats ut på pensionärernas konton. Överskottet under året innebar att den kollektiva konsolideringen kraftigt översteg målet.

Ungefär var femte pensionär med premiepension, drygt 260 000, har valt traditionell försäkring. En pensionär med traditionell försäkring har för närvarande i snitt en utbetalning på 363 kronor i månaden, jämfört med fondförsäkring på 379 kronor.

Läs mer om Traditionell försäkring

Läs mer om Återbäringsräntan

Läs pressmeddelandet

För vidare information

Lars Billberg, chefaktuarie, 072–210 23 32
Max Hellström, pressekreterare, 072–210 23 42

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 6,8 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/press
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar