Alternativa hälsar SRAB Shipping AB (publ) välkommen

Bolagets aktie börjar handlas på Alternativa Listan den 11 april 2012. SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som bedriver industriell sjöfart inom tank- och kemikaliesektorn. Bolagets huvudsakliga marknadsområde sträcker sig från norra Europa ner till Medelhavet.

”Vi välkomnar SRAB Shipping och vi är mycket glada att bolaget nu väljer oss för deras aktiehandel. Att SRAB listas Alternativa bekräftar intresset från noterade bolag som ser fördelar med vårt alternativ jämfört med traditionell daglig handel”, säger Carl Johan Högbom VD Alternativa aktiemarknaden.

”Mot bakgrund av den begränsade ägarspridningen och låga handelsvolymen av bolagets aktie har vi valt att lämna First North för att istället lista aktie på Alternativa Listan. För tillfället anser vi att Alternativas handelsmodell passar bolagets behov bättre. Detta är också ett led i kostnadsbesparingar som SRAB genomför för tillfället”, säger Rolf Hollmén VD SRAB Shipping.
För kontakt:

För kontakt:
Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 
Carl Johan Högbom, VD
Tel: 08-673 17 90 
e-post: carl@aternativa.se 

SRAB Shipping AB (publ)
Rolf Hollmén, VD
Tel: 08-534 899 00
e-post: rolf.hollmen@srab.se

Taggar:

Om oss

Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt. Vi gör det möjligt för alla att investera i den starkast växande delen av ekonomin – spännande svenska tillväxtföretag. Här får du chansen att upptäcka och bli delägare i bolag du tror på – enkelt, affärsmässigt och kul. Tillsammans hjälper vi svenska företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.

Dokument & länkar