Nyemission i Division By Zero - Bli först med att utnyttja investeraravdraget

Division By Zero har utvecklat verktyget jDome® BikeAround™ som används för rehabilitering av bland annat demens och stroke.
jDome® BikeAround™ är i princip en motionscykel som via en halvsfärisk skärm är kopplad till Google Street View. Detta möjliggör för patienter att virtuellt cykla omkring i gamla kända områden. Metoden har utvecklats tillsammans med bland annat Hälsoteknikcentrum i Halland och Techna Science vid Professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn.
Bolaget har etablerat ett 10-tal strategiska kundreferenser över hela Sverige med marknadsledande Vardaga som största kund.
Behovet av nya verktyg i vården är stor. Många länder har en kraftigt åldrande befolkning varav många drabbas av demens och stroke och därför behöver aktivering och träning. Utöver den institutionella vården är marknaden för vård och träning i hemmet starkt växande.
Division By Zero har dessutom fått stor uppmärksamhet i media för sin revolutionerande uppfinning med exempelvis ett inslag i Rapport samt att Googles ordförande, Eric Schmidt, i ett filmat föredrag berättat om jDome® BikeAround™.
Investeraravdraget
Riksdagen har beslutat om att ett investeraravdrag skall gälla från och med 1 december 2013 som innebär att halva investeringen upp till 1,3 milj kr blir avdragsgill, se www.skatteverket.se. Det är Alternativa aktiemarknadens bedömning att Division By Zero uppfyller investeraravdragets krav.

Erbjudandet i korthet
Nyemission (utan företrädesrätt)              18 kr/aktie
Antal nyemitterade aktier                         600 000 aktier
Emissionsbelopp                                     10 800 000 kronor
Minsta teckningspost                               500 aktier
Teckningstid                                           11 november – 2 december
Värdering före emissionen                       15 206 580 kronor

Fullständiga villkor och anvisningar finns att tillgå i ett memorandum som kan laddas ned från www.divisionbyzero.se samt www.alternativa.se.

För ytterligare information kontakta;
 Anders Frisk, VD, Tel: 08-12 44 88 55 e-post: anders.frisk@divisionbyzero.se
 Peter Nilsson, ordförande 0701-607 000, e-post: peter.nilsson@divisionbyzero.se
 Carl Johan Högbom, VD Alternativa, 08-673 1790, e-post carl@alternativa.se

_______________________________________________________________________________________
Alternativa står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag och finansiell företagsrådgivning. För närvarande handlas ett drygt 25-tal bolag på marknadsplatsen samtidigt som Alternativas investerarnätverk består av drygt 6000 privata och institutionella placerare. Alternativa är även etablerade i Frankrike. För mer information se gärna www.alternativa.se

Taggar:

Om oss

Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt. Vi gör det möjligt för alla att investera i den starkast växande delen av ekonomin – spännande svenska tillväxtföretag. Här får du chansen att upptäcka och bli delägare i bolag du tror på – enkelt, affärsmässigt och kul. Tillsammans hjälper vi svenska företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.

Dokument & länkar