Pepins först ut i världen med marknadsplats för crowdfundade bolag – Alvestaglass tar täten

Alvestaglass leder utvecklingen igen och blir det första bolaget som handlas på Pepins Market, marknadsplatsen för crowdfundade bolag. Pepins fortsätter utveckla nya innovationer för att ta aktiebaserad crowdfunding till nya nivåer och positionera Sverige som ledaren och pionjären inom området.

Alvestaglass AB genomförde våren 2016 en nyemission och ägarspridning via så kallad crowdfunding på Pepins plattform. Erbjudandet som omfattade totalt 17 MSEK gjordes genom ett nybildat holdingbolag – Alvestaglass Partners Sweden AB (publ). Bolaget fick ca 900 ägare och äger idag drygt 28% av Alvestaglass AB. På endast 6 månader går nu bolaget från crowdfunding till handel.

Alvestaglass affärsidé är att genom sitt nytänkande, kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med egen distribu­tion och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten. Försäljningen för Q3 (juli-sept) uppgick till 15,9 MSEK (12,3 MSEK), motsvarande en tillväxt på 30%. Ackumulerat för de första 3 kvartalen 2016 uppgår nettoomsättningen till 42,4 MSEK (34,7 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt på 22%. För mer finansiell information se www.alvestaglass.se eller www.pepins.com.

Den 12 oktober 2016 inleds handel med aktien i Alvestaglass Partners Sweden AB (publ). Handeln kommer att ske kvartalsvis och är öppen för alla Pepins medlemmar. Medlemskap kan tecknas via www.pepins.com, (Join Pepins).  

Richard Hertvig, VD för Alvestaglass AB och Kent Söderström, VD för Pepins, säger i en gemensam kommentar:

Med starten av handeln i Alvestaglass Partners Sweden AB påbörjas ytterligare ett viktigt steg i såväl Alvestaglass som Pepins utveckling. Pepins är ensamma i världen med sin modell för crowdfunding som erbjuder integrerad finansiering och aktiehandel. Alvestaglass blir därmed det första bolaget som utnyttjar denna möjlighet.

Alvestaglass AB                                                     Pepins Group AB (publ)
Richard Hertvig, VD                                               Kent Söderström, VD
Tel: 0708-86 94 44                                                 Tel:  08-673 17 90

e-post: richard@alvestaglass.se                            e-post: kent@pepins.com

Taggar:

Om oss

Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt. Vi gör det möjligt för alla att investera i den starkast växande delen av ekonomin – spännande svenska tillväxtföretag. Här får du chansen att upptäcka och bli delägare i bolag du tror på – enkelt, affärsmässigt och kul. Tillsammans hjälper vi svenska företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Pepins är ensamma i världen med sin modell för crowdfunding som erbjuder integrerad finansiering och aktiehandel. Alvestaglass blir därmed det första bolaget som utnyttjar denna möjlighet.
Kent Söderström och Richard Hertvig