Tre nya bolag till Alternativa Listan

Tre nya bolag ansluts till Alternativa Listan. Med första handelsdag den 9 april 2014 börjar följande bolag handlas:

 Dialect AB levererar IT- och telekommunikation till företag och erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom bland annat mobil- och fast telefoni samt dokument- och datatjänster. Dialectkedjan har 50 kundcenter och säljkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Bolaget har cirka 200 aktieägare. Se www.dialect.se för mer information
 Mintage Scientific AB är ett holding- och managementbolag som leder och samordnar resurser och kompetenser i sina innehav. Affärsidén är att förvärva och vidareutveckla projekt och företag i tidig kommersiell fas, huvudsakligen begränsat till verksamhetsområden som anknyter till Life Science och Clean Tech. Bolaget har cirka 600 aktieägare. Se www.mintage.se för mer information.
 Clean Oil Technology AB utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. COT hjälper affärspartners att utveckla och sälja produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. COT-aktien har tidigare varit noterad på NGM MTF. Bolaget har drygt 1000 aktieägare. Se www.cot.se för mer information.

Alternativas VD Carl Johan Högbom säger i en kommentar:
Noteringsklimatet har tagit fart igen även bland onoterade bolag. Vi har många pågående diskussioner och kan nu glädjande konstatera att tre bolag ansluts i nästa vecka. Det är tre intressanta bolag med olika verksamheter och i skilda skeden. Vi är dessutom mitt upp i en nyemission med Internet Retail Holding AB (www.irh.se) som kommer att börja handlas senare i Q2 så det är verkligen full fart just nu!

Alternativa har en handelsmodell som är särskilt anpassad för små- och medelstora bolag med relativt få aktieägare. För dessa bolag ger modellen lägre kostnader, bättre förutsättningar till bra handel och större möjligheter för ledningen att fokusera på att utveckla bolaget.

För ytterligare information kontakta;
 Carl Johan Högbom, VD Alternativa, 08-673 1790, e-post carl@alternativa.se
 Per Håkan Börjesson, styrelsens ordförande, 0708-79 71 01

Taggar:

Om oss

Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt. Vi gör det möjligt för alla att investera i den starkast växande delen av ekonomin – spännande svenska tillväxtföretag. Här får du chansen att upptäcka och bli delägare i bolag du tror på – enkelt, affärsmässigt och kul. Tillsammans hjälper vi svenska företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.

Dokument & länkar