Analysguiden: Intervju med Johan Inborr, vd för Peptonic Medical

Analytiker Markus Augustsson intervjuar Johan Inborr, vd för Peptonic Medical

Ni inväntar fortfarande resultat från den explorativa fortsättningstuben, där Vagitocin förvarats i en laminattub.
- Vilken ny information tillför det kommande resultatet?
"Framför allt bekräftelse på att tuben och engångsapplikatorn fungerar i det dagliga livet (d.v.s. kan användas för en produktlansering), samt att få resultat som ligger i linje med resultaten från huvudstudien, framför allt vad gäller behandlingseffekten med gelen utan oxytocin."

Sannolikt är att ni kommer gå vidare med den oxytocinfria gelen och lansera som en receptfri produkt.
- Rent innehållsmässigt, hur skiljer sig den oxytocinfria gelen från befintliga receptfria produkter som finns på marknaden?
"Vi har inte berättat vad gelen innehåller i detalj. Det vill vi hålla hemligt tillsvidare."

- Vad har er potentiella receptfria gel för konkurrensfördelar på en hårt konkurrensutsatt marknad.
"Den har dokumenterad effektdata från randomiserade blindade kliniska studier med ett stort antal patienter. Den symptomlindrande effekten av produkten är av samma storlek som hos receptbelagda produkter som innehåller t.ex. östrogen (baserat på publicerade studier), vilket är unikt."

- Uppskattningsvis mellan tummen och pekfingret, vilka försäljningssiffror talar vi om, exempelvis för den bästsäljande jämförbara produkten som finns att köpa i Sverige i dag?
"Med de effektdata vi nu har erhållit, så kan vi adressera hela vaginal atrofimarknaden – även den del som idag täcks in av receptbelagda produkter. Vaginal atrofimarknaden för läkemedelsklassade produkter i Norden estimeras till över 500 miljoner kronor. De bästsäljande produkterna är östrogenbaserade. Därtill kommer marknaden för receptfria produkter, som estimeras till ungefär samma storlek. Detta är baserat på en marknadsundersökning som vi genomförde 2016."

- Hur ser patent ut kring det preparat som inte innehåller oxytocin
"Den är inte patentskyddad ännu, men vi undersöker möjligheterna att söka patent för den."

Utveckling, marknadsföring och försäljning kostar pengar…
- Hur mycket har ni i kassan i dag?
"Enligt senaste bokslutskommunikén hade vi 12 169 TSEK i kassan per den 31/12 2016."

- Antaget att ni håller fast vid spåret att lansera en receptfri produkt, kommer kassan vara tillräcklig?
"Vi kommer att behöva fylla på kassan för att ta fram produkten så att den är klar för en lansering – antingen i egen regi eller i samarbete med partners. Den blir en medicinteknisk produkt, som kommer att kräva en s.k. CE-märkning för Europa och ett motsvarande godkännande i USA. Det i sin tur kommer att kräva en ISO-certifiering för Peptonic."

Mest troligen kommer ni att avbryta utvecklingen med läkemedelskandidaten Vagitocin innehållande oxytocin.
- Finns det några relaterade avvecklingskostnader?
"Vi har ännu en del upplupna kostnader som är kopplade till fas 2b –studien."

Motiverar resultatet från studien med Vagitocin att avbryta all utveckling med de andra två indikationerna? (Vestibulit och Genital herpes)
"Så snart alla resultat från fas 2b –studien föreligger kommer vi att noggrant analysera dem för att försöka förstå vad som hänt. Utifrån denna analys kommer vi att besluta om hur vi går vidare med utvecklingen av oxytocin-baserade produkter."

Hur ser er prioritering ut för de kommande tre månaderna, alltså vad ligger på agendan?
"Vi kommer att ta fram en plan för framtagandet av en receptfri produkt för behandling av vaginal atrofi och sedan genomföra den så snabbt som möjligt. Samtidigt kommer vi att undersöka intresset hos potentiella samarbetspartners för en sådan produkt på olika marknader. Vi uppskattar att vi kan ha en produkt klar för marknadslansering inom 12-18 månader.
Vi kommer också att analysera resultaten från fas 2b-studien för att bättre förstå under vilka förutsättningar oxytocinet kan bli ett verkligt bra behandlingsalternativ för vaginal atrofi."

Hur kommer ni att informera marknaden om era planer och om hur arbetet framskrider?
"Vi kommer att kalla aktieägarna till ett informationsmöte inom kort för att berätta om våra planer. Därtill kommer vi att hålla marknaden uppdaterad om viktiga händelser genom pressmeddelanden och presentationer på olika evenemang."

Idag läser vi att Dan Markusson, ekonomichef på Peptonic, sålde 145 000 aktier i fredags. Hur ser du på det?
"Dan har investerat och arbetat i Peptonic sedan 2009 och har ett stort aktieinnehav i bolaget. Efter försäljningen innehar Dan fortfarande över 408 000 aktier via privatägande och pensionsförsäkring, vilket visar på hans fortsatta stora förtroende för och engagemang i bolaget."

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer på www.analysguiden.se

Prenumerera