Marknadsmeddelande 126/18 - Sista dag för handel med BTA i Peptonic Medical AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, PMED BTA, är den 23 maj 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PMED BTA
ISIN-kod: SE0011090695
Orderbok-ID: 4AD9
CFI: ESNUFR
FISN: PEPTONICME/SH
Sista handelsdag: 23 maj 2018

Stockholm den 18 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se