Marknadsmeddelande 15/16 - Sista dag för handel i Peptronic Medical BTA

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, PMED BTA, är den 20 januari 2016

Stoppdag hos Euroclear i BTA är den 22 januari 2016.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: PMED BTA
ISIN-kod: SE0007782347
Orderboks ID: 115951
Sista handelsdag: Den 20 januari 2016

Stockholm den 18 januari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se