Marknadsmeddelande 192/15 – Korrigerad Information om företrädesemission i Peptonic Medical AB

I tidigare version var sista dag för handel med rätt, samt första dag för handel utan rätt fel.

Sista dag för handel i bolagets aktie (PMED) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 24 november 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 25 november 2015.

Avstämningsdagen är den 26 november 2015.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna sex (6) nya aktier till priset 2,80 SEK per aktie. (6:7 á 2,80 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 27 november 2015 till och med den 9 december 2015.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 27 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 27 november 2015 till och med den 11 december 2015.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: PMED TR
ISIN-kod: SE0007782339 
Orderboks-ID: 115950
Första handelsdag: Den 27 november 2015
Sista handelsdag: Den 9 december 2015
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PMED BTA
ISIN-kod: SE0007782347
Orderboks-ID: 115951
Handelsperiod: Den 27 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 20 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se