Peptonic Medical AB (publ) publicering av årsredovisning för 2016

Stockholm den 7 mars 2017. - Peptonic Medical (publ)  - ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin - meddelar idag att årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.peptonicmedical.se samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se .

För ytterligare information om Peptonic Medical AB (publ), vänligen kontakta:
Johan Inborr, VD
Telefon: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017..

Om oxytocin

Oxytocin är ett peptidhormon som produceras i hjärnan och frisätts till blodet. Det är välkänt för sina effekter i samband med barnafödsel och amning, eftersom det stimulerar värkarbetet och mjölkutdrivningen. Oxytocin har använts för att påskynda förlossningsarbetet  sedan 1960-talet och ges då som intravenöst dropp. Oxytocin  ges också som injektion efter förlossningen för att minska blödningar genom att livmodern dras samman. Relativt nyligen har man upptäckt att oxytocin har många ytterligare effekter såsom sårläkande och anti-inflammatoriska effekter. Oxytocin kan också dämpa vissa typer av smärta.

Oxytocin är den aktiva substansen i Vagitocin® , som för närvarande testas mot vaginal atrofi hos kvinnor i menopaus. Oxytocingelen administreras då vaginalt för att verka lokalt på slemhinnan.

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget grundades 2009 och dess första produktkandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ, för lokal behandling av vaginal atrofi. Det faktum att oxytocin är en välkänd och välstuderad substans möjliggör en snabbare utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag.

Prenumerera

Dokument & länkar