Peptonic Medical och Orion ingår avtal om distribution av VagiVital® i Finland

Stockholm den 29 juni 2018 - Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att man ingått ett avtal om marknadsföring, försäljning och distribution av Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital® med Orion Corporation (’Orion’) i Finland. Orion kommer att lansera produkten i år under ett eget varumärke.

-          Vi är stolta över att ha utvecklat samarbetet med Orion att även omfatta kommersialisering av vår hormonfria formulering för behandling av vaginal torrhet, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical. Orion har en stark position inom egenvårdsmarknaden på sin hemmamarknad och har höga ambitioner för produkten. 

Avtalet är exklusivt för Orion.

Peptonic erhöll CE-märkning för VagiVital® i maj, vilket gör att den nu kan marknadsföras och distribueras i hela EU.  

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se 

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018.

Om Orion

Orion är ett finländskt läkemedelsföretag som skapar välfärd och fungerar globalt. Orion utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel för människor och djur och aktiva substanser i läkemedel. Företaget satsar fortlöpande på forskning och utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder. Orions kärnområden inom läkemedelsforskning är sjukdomar i centrala nervsystemet, cancer och sjukdomar i andningsorganen mot vilka Orion utvecklar inhalerbara Easyhaler®-lungläkemedel. År 2017 var Orions omsättning 1 085 miljoner euro, och i slutet av året hade företaget ca 3 500 anställda. Orions A- och B-aktier noteras på Nasdaq Helsinki.

För mera information: www.orion.fi/en 

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical skall lansera VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.  

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Om VagiVital® 

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar. 

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 

Prenumerera