Peptonic Medical offentliggör emissionsmemorandum

Stockholm, 25 november 2015.  Peptonic Medical (publ) (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”)  – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – meddelar att ett emissionsmemorandum avseende Bolagets företrädesemission av aktier (”Erbjudandet”) nu finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.peptonicmedical.se

  • Styrelsen för Peptonic Medical har upprättat ett emissionsmemorandum med anledning av Erbjudandet om maximalt cirka 22,7 MSEK
  • Emissionsmemorandum, anmälningssedel och annan information om Erbjudandet kommer att hållas tillgängligt på www.peptonicmedical.se , www.partnerfk.se och www.aktietorget.se
  • Teckningsperioden löper från den 27 november 2015 till och med den 11 december 2015
  • Handel med teckningsrätter sker mellan den 27 november 2015 och den 9 december 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Johan Inborr, VD
Telefon: +46 708 853 893
E-mail: johan.inborr@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB (publ)
Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget som grundades 2009 utvecklar, Vagitocin®, en gel som innehåller oxytocin, som ett östrogenfritt alternativ för lokal behandling av vaginal atrofi. Oxytocin är ett naturligt kroppseget hormon som har använts för andra medicinska ändamål sedan 1960-talet. Det faktum att oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en förenklad utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier och där erhållit lika positiva resultat som för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag, men med färre biverkningar.

Prenumerera

Dokument & länkar