Sista dag för handel med BTA i Peptonic

Stockholm den 18 januari 2016 - Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”) – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin - genomförde nyligen en företrädesemission och en riktad tilläggsemission. Genom emissionerna nyemitterades 9 732 452 aktier. Onsdagen den 20 januari 2016 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är fredag den 22 januari 2016.

Registrering av 9 732 452 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i Peptonic Medical till 19 174 412 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 917 441,20 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Johan Inborr, VD

Telefon: +46 708 853 893

E-mail: johan.inborr@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget som grundades 2009 utvecklar ett östrogenfritt alternativ, Vagitocin®, en gel som innehåller oxytocin för lokal behandling av vaginal atrofi. Oxytocin är ett naturligt kroppseget hormon som har använts för andra medicinska ändamål sedan 1960-talet. Det faktum att oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en förenklad utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier och där erhållit positiva resultat såsom påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag, men med färre biverkningar.

Prenumerera

Dokument & länkar