Delårsrapport Januari - September 2001

Delårsrapport Perbio Science AB Januari - September 2001 Fortsatt stark tillväxt · Nettoomsättningen ökade 36% till 1 396 MSEK (1 029) · Fortsatt stark resultatutveckling för alla divisioner - Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar + 77% till 260 MSEK (147). - Resultatet efter finansiella poster men före goodwillavskrivningar + 93% till 253 MSEK (131). - Resultatet efter finansiella poster + 106% till 237 MSEK (115). - Resultatet efter skatt + 107% till 143 MSEK (69). · Bioresearch divisionen har tagit över försäljningen av amiditer (reagens för DNA-syntes) från Amersham Pharmacia Biotech. · Byggnationen av Cell Culture divisionens fabrik fortgår enligt plan. Beräknad produktionsstart i februari 2002. - Tredje kvartalets nettoomsättning på 500 MSEK och resultat efter skatt på 51 MSEK är Perbios starkaste hittills. - Under niomånadersperioden har rörelsemarginalen ökat med 4,7 procentenheter till 17,4%, jämfört med år 2000. - Förutom den goda resultattillväxten har Perbio fortsatt att öka sina marknadsandelar på den amerikanska marknaden, lanserat fler nya produkter och ingått flera intressanta allianser med kunder och leverantörer, än tidigare år, säger VD Mats Fischier. - YTTERLIGARE INFORMATION För ytterligare information kontakta VD Mats Fischier tel 042-26 90 91 eller 070-595 18 21, alternativt finansdirektör Claes Wenthzel tel 042-26 90 92 eller 070-862 01 22. Mer information om Perbio Science finns också på vår hemsida www.perbio.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00250/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00250/bit0001.pdf

Dokument & länkar