Perbio förstärker sin verksamhet inom området BioProcess Containers genom förvärv i USA

Perbio förstärker sin verksamhet inom området BioProcess Containers genom förvärv i USA Perbio Sciences dotterbolag HyClone Labratories, Inc. inom Divisionen Cell Culture har förvärvat rörelsen i Float Mach Inc., med säte i Novato, Kalifornien, USA. FMI har sedan 1980 skaffat sig ett mycket gott renommé för sina marknadsledande lösningar vad gäller konstruktion, utveckling och produktion av flexibla förpackningar för biofarmaceutiska applikationer. HyClones förvärv av FMI stärker företagets aktiviteter inom området BioProcess Containers (BPC) genom att företaget nu får tillgång till betydande expertkunskaper och kapacitet i fråga om konstruktion, design och tillverkning. HyClone är en världsledande tillverkare och leverantör av BPC. Bioteknik- och läkemedelsföretag liksom veterinärmedicinska företag över hela världen använder dessa flexibla engångsbehållare och tillhörande komponenter i sin läkemedelstillverkning. BPC minimerar risken för korskontamination, minskar behovet av rengöringskontroller och eliminerar helt behovet av kostsamma kapitalinvesteringar i rostfria behållare. Området cellkultur växer snabbt och därför är det strategiskt viktigt för oss att bredda vår verksamhet så att vi kan möta kundernas växande behov, säger Mats Fischier, verkställande direktör för Perbio Science AB. Förvärvet av FMI är ett led i denna strävan. YTTERLIGARE INFORMATION VD Mats Fischier tfn 042-26 90 91 eller 070-595 18 21 Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22 Perbio Science AB (O-listan) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 089 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/19/20020319BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/19/20020319BIT00220/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar