Göran Bernhoff ny koncernchef i Pergo AB

Göran Bernhoff ny koncernchef i Pergo AB Till ny koncernchef i Pergo har Göran Bernhoff utsetts, idag VD för den världsledande kameratillverkaren Victor Hasselblad AB. Göran Bernhoff tillträder som VD i Pergo AB så snart det kan samordnas med hans nuvarande arbetsgivare. Nuvarande VD Raimo Issal har förklarat sig beredd att efter Göran Bernhoffs tillträde stå till bolagets förfogande som konsult inom områdena teknik- och produktutveckling. - Vi är mycket glada över att Göran Bernhoff har tackat ja till tjänsten som VD och koncernchef för Pergo. Vi har de senaste åren genomfört ett betydande kostnadsbesparingsprogram och samtidigt arbetat med återställandet till en sund och stark balansräkning. Koncernchefen Raimo Issal har varit viktig för genomförandet av detta arbete. I samband med att vi nu har beslutat om en mer offensiv strategi med ökad betoning på marknadsföring och försäljning lämnar vi över stafettpinnen till en ny VD med mer utpräglad profil för dessa nya uppgifter. Det är vår bedömning att Göran Bernhoffs gedigna erfarenhet av starka varumärken i ett internationellt perspektiv kommer att vara mycket värdefull för bolaget och att Göran Bernhoff är rätt person att leda Pergo med full fart framåt, säger Bertil Villard, ordförande i Pergo. Göran Bernhoff, 57 år, har under åren 1997 - 2003 varit koncernchef för Victor Hasselblad AB, och där lett en omstrukturering och modernisering av bolaget med bland annat införande av ny teknologi och nydaning av produktportföljen. Göran Bernhoff har sedan tidigare erfarenhet från Unilever och TetraPak och var under åren 1981-1997 VD för Orrefors Kosta Boda AB. - Jag ser mycket fram emot min nya roll som koncernchef i Pergo. Bolaget står idag på en stark finansiell grund, har skickliga medarbetare, hög teknisk kompetens och produkter av högsta kvalité. Laminatgolv som produkt har mycket spännande framtidsutsikter. Med attraktiva design- och försäljningslösningar och rätt kostnadsstruktur har Pergo all anledning att se framtiden an med stor tillförsikt, säger Göran Bernhoff, tillträdande VD i Pergo AB. Raimo Issal kvarstår som VD i bolaget fram till dess Göran Bernhoff tillträder. Trelleborg 2003-11-26 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Bertil Villard, styrelsens ordförande, tel 0410-36 31 00. Göran Bernhoff, tillträdande koncernchef, tel 070-580 0530 Annette Kumlien, CFO Pergo, tel 0410-36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00050/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00050/bild.html Pictures

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com