Motpart återkallar rättsligt anspråk mot Pergo

Motpart återkallar rättsligt anspråk mot Pergo Fasetten Handels AB inledde under 1998 en tvist mot Pergo inför Stockholms tingsrätt och påstod att Pergo överträtt marknadsföringslagen samt yrkade skadestånd med 14 miljoner kronor. Efter skriftväxling inför tingsrätten hävdar Fasetten inte längre att Pergo gjort sig skyldigt till överträdelse av marknadsföringslagen och har därför återkallat sitt anspråk mot Pergo. Tvisten kommer därför att avskrivas utan ytterligare kostnad för Pergo än egna advokat- kostnader Trelleborg 2001-10-03 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare information, kontakta Magnus Vrethammar, Sr VP Region Europe Annette Kumlien, Sr VP Chief Financial Officer telefon: +46 410 36 31 00 (vxl) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/13/20030613BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/13/20030613BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar