Ny koncernchef och VD för Pergo

Ny koncernchef och VD för Pergo Pergo genomför för närvarande ett omfattande åtgärdsprogram vilket skall leda till en resultatförbättring om minst 400 MSEK över en 2-årsperiod. Arbetet med att radikalt förbättra lönsamheten kräver förutom god branschkunskap, ett totalt engagemang från högsta ledningen. Styrelsen har mot denna bakgrund och i samförstånd med Michael Boris-Möller beslutat att företaget skall ledas av en annan person. Michael Boris-Möller kommer därför att lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan. Som ny VD och koncernchef för Pergo AB har styrelsen utsett Raimo Issal, för närvarande vVD i Pergo. Raimo Issal tillträder omedelbart. Trelleborg 2001-12-12 Pergo AB Styrelsen För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Christer Gardell, styrelseordförande tel.nummer +46 70 595 82 74 Raimo Issal, CEO, tel. nummber +46 410 36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar