Nyemissionen i Pergo tecknad till 99,7%

Nyemissionen i Pergo tecknad till 99,7% Sammanräkning och tilldelning i Pergos nyemission har nu genomförts och visar att 99,7% av nyemissionen har tecknats. Genom nyemissionen tecknades totalt 35 672 255 aktier, varav 519 436 aktier tecknades utan företrädesrätt, till ett belopp om 392 394 805 kr. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 535 696 850 kr och antalet aktier till 53 569 685. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 18 mars 2002. Trelleborg den 11 mars 2002 Pergo AB (publ) Styrelsen För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Christer Gardell, styrelseordförande, tel. +46 70 595 82 74 Raimo Issal, CEO, tel. +46 410 36 31 00 Annette Kumlien, CFO, tel. +46 410 36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Prenumerera

Dokument & länkar