Pergo säger upp aktieägaravtalet rörande Witex

Pergo säger upp aktieägaravtalet rörande Witex Pergo har sagt upp aktieägaravtalet med Witex AG och dess huvudägare HW Industries GmbH & Co KG. Detta med anledning av att Pergo anser att Witex på flera viktiga punkter bryter mot avtalet. Pergo kommer även att begära ekonomisk kompensation för de skador som har uppstått i och med avtalsbrotten. Pergos uppsägning och ersättningsanspråk bedöms leda till rättslig tvist. Med anledning av bland annat uppsägningen av avtalet avser Pergo att inte genomföra optionen om att förvärva ytterligare 23.9% av Witex AG. I april 2000 köpte Pergo 25,1% av Witex. I och med förvärvet fick Pergo tillgång till direktlaminerade (DL) golv. Pergo har idag flera leverantörer av DL-produkter och avser att fortsätta att köpa viss andel av sitt behov från Witex. Trelleborg 2002-07-08 Pergo AB Corporate Communications För mer information kontakta: Raimo Issal, CEO +46 410 36 3100 Annette Kumlien, CFO +46 410 36 3100 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar