Svensk teknologi påskyndar läkemedelsframställning

Svensk teknologi påskyndar läkemedelsframställning Uppsalaföretaget Personal Chemistry har utvecklat en unik teknologi för att med energin från mikrovågor påskynda och förbättra kemiska reaktioner inom området för medicin-kemi. Teknologin väntas få stor betydelse för framställningen av nya och mer effektiva läkemedel. Utvecklingen av kemiska föreningar med rätt egenskaper, är ofta en tidsödande och därmed mycket kostsam process för läkemedelsföretag över hela världen. Vissa föreningar kräver därtill så komplicerade reaktionsförhållanden att man helt tvingas avstå från dem. Med Personal Chemistrys teknologi, benämnd "Coherent Synthesis", förkortas processtiden radikalt och det blir möjligt att ge sig på kemiska reaktioner som annars ansetts ogenomförbara. - Vi har med vår forskning och vårt utvecklingsarbete lagt grunden för något av ett paradigmskifte inom läkemedelskemin. Det möjligas gräns förskjuts och medicin-kemister över hela världen ges utrymme att under större frihet än vad traditionell teknik medger finna användbara kemiska substanser, säger Hans Johansson, VD för Personal Chemistry. - Det handlar inte om marginella tidsvinster. Vissa processer går hundratals gånger snabbare att åstadkomma. Sammantaget medför de resultat vi uppnått sådana fördelar för läkemedelsindustrin att den svårligen kan ignorera dem, avslutar Hans Johansson. För mer information: Hans Johansson, VD Personal Chemistry, 018-65 85 01, 070-638 85 15 Personal Chemistry har ett tjugotal anställda i Uppsala och lika många konsulter arbetar heltid med produktutveckling för företagets räkning. Därutöver använder sig ett antal forskare vid akademiska institutioner över hela världen aktivt av teknologin och utvecklar metoder tillsammans med företaget. I Boston har Personal Chemistry Inc. etablerats för försäljning av företagets produkter. I sitt utvecklingsarbete samarbetar Personal Chemistry med ledande företag inom farmaceutisk industri och inom området för mikrovågsteknik, såsom Novartis, Astra, Merck och SKB. Se också www.personalchemistry.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991118BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991118BIT00700/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar