Hjultorget – hjälpmedelsmässa med fokus på hälsa & livsstil

Den 20 - 21 maj fylls Kistamässans lokaler av Hjultorget, den unika mässan för hjälpmedel, bostadsanpassning och bilanpassning - ting och miljöer som gör livet enklare för personer med funktionsnedsättningar. Hjultorget 2012 lockade nästan 3 000 besökare och ett hundratal utställare. Vi hoppas på ännu större uppslutning i år!

Syftet med mässan är att ge personer med funktionsnedsättningar och deras närstående en möjlighet att orientera sig på hjälpmedelsmarknaden. Här kan man få tips om vad man kan göra åt bostaden för att den ska fungera bättre eller hur bilen kan förändras så att man trots sin funktionsnedsättning kan få ta del av den frihet som bilen ger. Hjultorget är en aktiv mässa där man kan prova, känna och klämma på hjälpmedel för att få en realistisk uppfattning om de motsvarar de egna behoven.

I år är temat Hälsofrämjande livsstil vilket genomsyrar alla seminarier som vänder sig både till hjälpmedelsanvändare och yrkesverksamma. Seminarieprogrammet har utarbetats i samarbete med Fysioterapeuternas Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Dietisternas Riksförbund. Den 20 maj anordnar vi tillsammans med Kistamässan också en endagskonferens för dem som arbetar med hjälpmedel. Rubriken är Mötesplats hjälpmedel 2014 - yrkesroll och samtid i förändring.

På vårt aktivitetstorg anordnas uppvisningar och tävlingar av Svenska Handikappidrottsförbundet & Sveriges Paralympiska Kommitté. Bland annat kommer idrottare i världsklass från Elitidrottsskolan att visa olika idrottsgrenar som till exempel laserskytte, längdskidor med stakmaskin, bordtennis, rullstolsinnebandy samt street curling. Vi kommer även att kunna presentera en av medaljörerna från Paralympics. Naturligtvis finns det möjlighet att också själv prova på ovan nämnda idrotter samt att utmana en mästare!

Hjultorget är en unik mötesplats där producenterna kan tillgodogöra sig användarnas synpunkter på deras produkter. Hjultorget är också ett utmärkt tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan tillverkare och de olika yrkesgrupper som har med hjälpmedel att göra.

Mässan är gratis. Registrering sker på www.hjultorget.nu där du också hittar mer information!

Mässan arrangeras av Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering.

För frågor:
Helena Tiderman, informations- och pressansvarig, Personskadeförbundet RTP
tel: 070-268 89 72, e-post: helena.tiderman@rtp.se

Taggar:

Om oss

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället. Skillnaden är att vi kanske måste kräva lite mer av rättigheterna för att kunna uppfylla skyldigheterna. www.rtp.se

Prenumerera

Dokument & länkar