Sverige väljer ny väg för biodrivmedel - så väljer du smart för framtiden

Bränslebyteslagen med reduktionsplikt träder snart i kraft och tvingar drivmedelsbolag att ännu mer fokusera på klimateffektiva produkter. För rena biodrivmedel, till exempel B100, finns fortsatt skattenedsättning som ger svenska bussbolag, åkerier och transportbolag möjlighet att i ökad utsträckning ställa om sina fordon för maximal klimatnytta och ekonomi.

Lars Lind, VD på Perstorp BioProducts är positiv:
- Den svenska ambitionsnivån som ges uttryck i Bränslebytet innebär stora vinster för klimat och miljö.

Världen blir allt mer medveten om klimatförändringar och överallt ses satsningar för att skapa en hållbar framtid tillsammans. Många stora aktörer går från fossila bränslen till el, naturgas och biobränslen och Sverige är ett av världens främsta länder på att använda biodrivmedel. Bränslebytet förstärker detta ytterligare med en reduktionsplikt som träder i kraft 1 juli 2018 kombinerat med en fortsatt skattegynnad satsning på rena biodrivmedel.

Lars Lind menar att det är en mycket viktig förändring som nu sker.
- Det viktigaste vi har är framtiden. Då måste vi också se till att det är lätt att göra rätt och fatta klimatvänliga och smarta beslut. Vi på Perstorp BioProducts har väntat länge på stabila spelregler som möjliggör för fler att uthålligt välja klimatsmart. Visst hade vi önskat att svensk implementering av EUs RED II förslag skulle varit klart, så att Sveriges modiga ambition på 70 procents reduktionskrav inom transportsektorn hade tydliggjorts gentemot EU:s mål på 14 procent. Men den nya bränslebyteslagen ger ändå tillräckligt goda förutsättningar för innovation och kloka beslut mot en omställning, så visst är det positiva kliv framåt.

Hur ser trenden ut på den nordiska marknaden?
- I både Sverige och Norge finns en stark efterfrågan på klimateffektiva transporter. I och med bränslebytet i Sverige kommer vi se att flera ledande aktörer i branschen väljer klimatnytta och miljövänlighet, både för att det är hållbart, för att det stärker deras varumärken och för att det blir kostnadseffektivt på sikt.

Vad har du för tips till den som ska ställa om sin fordonsflotta?
- Reduktionsplikten kan komma att innebära att biodrivmedel styrs om till den låginblandade marknaden. Vi menar att det ändå finns god tillgång till ren och klimatvänlig biodiesel, B100. Däremot kan valet av samarbetspartner vara avgörande. Kvalitet, kapacitet och erfarenhet är viktiga faktorer. Det kommer att handla om miljövänlig innovation och att utveckla andra generationens produkter som krävs i framtiden för att vara i takt med att de politiska kraven ändras, avslutar Lars Lind.

Om Perstorp BioProducts:

Verdis Polaris produktfamilj levereras av Perstorp BioProducts, som ingår i Perstorp Group, ett världsledande industriföretag som sätter marknadsdriven innovation i fokus. Vårt arv, att skapa innovativ kemi, bygger på mer än 130 års erfarenhet och en komplett kedja av lösningar för process- och applikationsutveckling inom organisk kemi och biobränsle.

Verdis Polaris™-konceptet:

När du väljer Verdis PolarisTM väljer du ett tryggt samarbete med en erfaren leverantör, direkt med oss eller genom våra distributörer. Vårt Verdis Polaris-koncept inkluderar förutom ett högkvalitativt RME-baserat biodrivmedel (B100), också rådgivning inför Bränslebytet, leverans- och tankövervakning av bränsle samt kvalitetsservice, vilket säkerställer att din fordonsflotta alltid kan vara tankad och redo att genomföra era uppdrag. 

Har du frågor? Kontakta oss!

Sofia Fagerberg, produktchef för Verdis Polaris, sofia.fagerberg@perstorp.com, +46 734 27 48 20
Lars Lind, VD för Perstorp BioProducts,
lars.lind@perstorp.com +46 303 72 86 76

För mer information om Verdis Polaris™, se bifogad pdf.

Facebook: https://www.facebook.com/PerstorpGroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/perstorp-group

Twitter: https://twitter.com/perstorpgroup

Här kan du läsa mer om den nya lagen.

Bränslebytet

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/regelandringar-beslutade-den-30-november-2017

2030-sekreteriatet

https://2030-sekretariatet.se 

A global leader in high growth niches

The Perstorp Group, a trusted world industrial leader, places focused and market-driven innovation at your fingertips. Our culture of performance builds on 130 years of experience and represents a complete chain of solutions in organic chemistry, process technology and application development. As the global leader in high growth niches, such as powder and UV cured coatings, plasticizers, synthetic lubricants and grain preservation, we are committed to develop products providing essential properties to enhance the quality, performance and profitability of our customers’ products and processes. As we look to the future, we strive for the development of smarter and safer products and sustainable processes that reduce environmental impact and create real value in end-products. Perstorp has approximately 1,600 employees and manufacturing units in Asia, Europe and North America. Sales in 2016 amounted to more than SEK 11,3 billion. Discover your winning formula at www.perstorp.com.

Taggar:

Om oss

En global ledare i tillväxtnischerPerstorpkoncernen är ett globalt ledande industriföretag som sätter marknadsdriven innovation i fokus. Vårt arv – att skapa innovativ kemi - bygger på mer än 130 års erfarenhet, och utgör en komplett kedja av lösningar inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Som världsledande inom nischer med hög tillväxt, såsom pulver- och UV-härdande ytbehandlingar, mjukgörare för plaster, syntetiska smörjmedel och djurhälsa, är vi fast beslutna att fortsätta med innovation för att förbättra kvalitet, prestanda och lönsamhet i våra kunders produkter och processer. Perstorp har cirka 1.600 anställda och tillverkande enheter i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen under 2016 uppgick till drygt 11,3 miljarder kronor.Discover your winning formula at www.perstorp.com.