Samtliga aktieägare i Petrosibir har accepterat erbjudandet

Temporär Förvaltning i Stockholm ABs (TFS) erbjudande till aktieägarna i Petrosibir har accepterats av samtliga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare.

De nya aktierna i TFS som emitteras till Petrosibirs ägare beräknas finnas tillgängliga för handel i mitten av juni 2009. Styrelsen i TFS avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma med anledningen av den förändrade verksamheten och ägarbilden i TFS. För mer information, vänligen kontakta: Robert Karlsson, vd Petrosibir, tfn +46 709-565 141 www.petrosibir.com Erik Lindholm, vd TFS, tfn +46 734 330 327 www.temporarforvaltningistockholm.se

Om oss

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering av olja och gas. Bolaget äger en prospekteringslicens i republiken Basjkirien sydväst om Ural i Ryssland.

Prenumerera

Dokument & länkar