Nya forskningsresultat presenteras vid ERS

PExA AB (”PEXA”) meddelar att fem abstracts baserade på företagets teknologi har godkänts för muntlig presentation på ERS i Paris den 15-19 september 2018. Forskargrupper från Sverige, Tyskland, England och Finland, kommer presentera nya resultat där PExAs metod att samla material från de små luftvägarna har använts.   

PExA meddelar att fem abstracts, där bolagets metod använts inom bland annat astmaforskning, har godkänts för muntlig presentation på årets upplaga av ERS - European Respiratory Society International Congress i Paris. ERS är världens största kongress inom luftvägar och associerade lungsjukdomar.

Abstracts

  •  129Xenon-enhanced magnetic resonance imaging to understand particle exhalation from the human lung. Hannover, Tyskland.
  •  Particles in exhaled air (PExA) in assessment of asthma in children. Espoo, Finland. 
  •  Repeatability of PExA SPA and albumin as small airways dysfunction candidate biomarkers in Asthma. Leicester, England.
  •  Welding fumes change the lipid composition of particles in exhaled air. Göteborg, Sverige.  
  •  Reduced lung function and exhaled lining fluid from small airways. Göteborg, Sverige. 

                                 

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar