Nytt reportage om PExA metoden

Professor Anna-Carin Olin, grundare till PExA, är en av tre forskare som uppmärksammas med reportage i Astma- och Allergiförbundets jubileumsskrift Allergifakta 2016 i samband med att förbundet firar 60 år. Artikeln tar bland annat upp hur det var när Professor Olin började forska och vad hon tror kommer hända inom allergiforskningen i framtiden.

Skriften trycks i cirka 5000 fysiska exemplar och finns även tillgänglig kostnadsfritt för nedladdning på internet. För den som vill läsa mer om PExA reportaget, hänvisas till nedan länk och sidorna 28-33.

http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/ftp/files/allergiafakta%202016%20till%20webb.pdf

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar