Mer heltäckande vaccin i forskningsprogram

Amerikanska forskare rapporterar i medicintidskriften JAMA att de har hittat nio barn med öroninflammationer orsakade av pneumokockbakterier som är resistenta mot antibiotika och inte heller går att skydda mot med dagens sju-valenta pneumokockvaccin. Wyeth är i slutfasen i forskningen kring ett mer heltäckande vaccin. En rad fas III-studier pågår1.

Redan idag kan små barn skyddas mot majoriteten av alla pneumokockbakterier.
Det sju-valenta vaccinet Prevenar skyddar mot drygt 70 procent av de serotyper som orsakar svåra fall med pneumokockinfektioner hos barn, såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning2.

Öroninflammationerna som rapporterades i USA orsakades av pneumokockbakterie, serotyp19A. Denna serotyp ingår i det mer heltäckande vaccin som nu utvecklas.

– Det är viktigt att barn vaccineras redan idag mot det vi kan. Serotyp 19A är inget problem i Sverige. Vaccination är ett sätt att minska resistensutveckling hos pnemokockbakterier, säger Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare på Universitetssjukhuset i Umeå.

Efter introduktionen av Prevenar i USA minskade andelen antibiotikaresistent pneumokocksjukdom med 98 procent för serotyper som ingår i vaccinet och med 81 procent för alla serotyper hos barn under två års ålder (mellan år 2000 och 2004).

En annan positiv effekt med vaccination av små barn är att antalet öroninflammationer minskar. Därmed minskar också behovet av att behandla många små barn med antibiotika. Vaccination med Prevenar minskar dessutom förekomsten av penicillinresistenta pneumokocker.

Till detta kommer den så kallade flockeffekten; vaccinerade barn kan inte föra smittan vidare vilket leder till att sjukligheten minskar även i andra grupper. Det har särskilt stor betydelse för äldre personer där infektioner med pneumokocker kan få ett mycket allvarligt förlopp.

Smittskyddsinstitutets expertgrupp Refvac rekommenderar att vaccinet bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för små barn. Det ger barnen ett skydd mot infektioner som annars kan ge svåra skador och handikapp, eller i värsta fall leda till döden. År 2006 rapporterades totalt 1 334 fall av invasiv pneumokockinfektion i Sverige. 98 av de drabbade var barn under fem år. Fyra barn avled, alla under två år3.


1 Wyeth Comments on PREVNAR and Trends in Pneumococcal Disease, Collegeville, Pa., October 4, 2007
(2) Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Leif Gothefors, professor i pediatrik, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Läkartidningen, nr 7, 2006, volym 103.
(3) Epidemiologisk årsrapport 2006, Smittskyddsinstitutet

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Prenumerera

Dokument & länkar