Ny PDS-studie*: Överaktiv blåsa försämrar livskvaliteten – trötthet och störd nattsömn vanliga besvär

Sollentuna 23 oktober 2007: Omkring 800 000 svenskar har överaktiv blåsa. Besvären kännetecknas av täta toalettbesök, trängningar och att man inte alltid hinner till toaletten i tid. Nyligen presenterades en studie där mer än tvåhundra personer med överaktiv blåsa har deltagit. Resultatet visar att besvären inverkar starkt på livskvaliteten, bland annat sömnen. Trots att många har besvär har sju av tio inte fått diagnos.

Nyligen presenterades en PDS-studie bland patienter med överaktiv blåsa. PDS står för Problem Detection Study och syftet har varit att identifiera problem och förbättringsmöjligheter i behandlingen för personer med överaktiv blåsa. Sammanlagt 205 personer, nästan lika många män som kvinnor, har deltagit. Majoriteten är över femtio år.
De som har intervjuats uppger olika symtom på överaktiv blåsa. De vanligaste är täta toalettbesök (fler än åtta per dygn) och trängningar (ett plötsligt och starkt behov av att tömma blåsan). En del uppger också att de har svårt att hålla tätt.

Nattsömnen störs av toalettbesök
Nästan 6 av 10 tillfrågade uppger att deras problem med överaktiv blåsa begränsar livskvaliteten. Följande upplevs som besvärligast:
- Att alltid behöva ”hålla koll på” var det finns en toalett när man är ute och
handlar, promenerar, besöker nya platser osv.
- Att alltid känna sig trött och sällan sova en hel natt på grund av att man
måste upp och kissa.
- Att alltid behöva känna sig kissnödig även om man just varit på toaletten.

Sju av tio har inte fått diagnos
I undersökningen framkommer även att det är svårt att veta vad som är ”normalt” vad gäller urinblåsan och kissvanor, och när man bör söka hjälp. Trots att många har besvär med blåsan och att livskvaliteten påverkas har de flesta inte fått en diagnos. 71 procent av de intervjuade uppger att de inte har fått en fastställd diagnos på att de har överaktiv blåsa.

Så får du hjälp!
Man bör i första hand vända sig till sin läkare, distriktssköterska eller uroterapeut för att få hjälp. De är vana att möta patienter med inkontinensbesvär. Allmänläkaren kan också remittera till specialistläkare vid behov.
Idag finns det effektiv behandling för dem med överaktiv blåsa – och de flesta kan bli hjälpta. Detrusitol SR är ett läkemedel utvecklat just för överaktiv blåsa och det verkar genom att blockera nervsignaler som får blåsan att dra ihop sig. Blåsan blir lugnare vilket de flesta upplever som en stor lättnad.
Bäckenbottenträning – ”knipövningar” – är också en vanlig behandling liksom blåsträning som kompletterar läkemedel vid behandling av överaktiv blåsa.

Självtest: Har du besvär med blåsan?
Svarar du ”Ja” på ett eller flera påståenden kan du ha symtom på överaktiv blåsa. Testet leder inte fram till en diagnos, men du får reda på om du behöver söka läkare eller inte.

- Jag blir ofta plötsligt kissnödig.

- Jag går på toaletten och kissar mer än 8 gånger per dygn.

- Jag går upp och kissar minst två gånger på natten.

- Ibland lyckas jag inte hålla mig tills jag kommer fram till en toalett.


* Problem Detection Study Överaktiv blåsa, Thams & Nyås Management AB på uppdrag av Pfizer, april 2007.

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Prenumerera

Dokument & länkar