Ny SIFO-undersökning visar: Stor oro för Alzheimers sjukdom

Nästan varannan person (45 procent) över 50 år oroar sig för att få Alzheimers sjukdom. Mer än var tredje person (35 procent) oroar sig för att någon nära anhörig ska drabbas. Det visar resultaten från en ny SIFO-undersökning1 . I undersökningen framkommer även att det som i störst utsträckning oroar de tillfrågade är att vara utlämnad till omgivningen eller att inte känna igen sin omgivning (35 procent respektive 26 procent).

Cirka 150 000 personer är drabbade av demens i Sverige, och två tredjedelar av dessa har Alzheimers sjukdom. Det är den femte vanligaste dödsorsaken2 i Sverige, och den kostar samhället över 50 miljarder om året (2005 års siffror) 3, vilket är mer än hela den svenska försvarsbudgeten. Läkemedelskostnaden står för 1,6 procent av samhällets totala kostnader för personer med demenssjukdomar 3.

– Än så länge finns det inte något botemedel mot Alzheimers sjukdom, vilket gör att åtminstone jag blir orolig för att drabbas. Befintlig medicin kan lindra sjukdomen, men det är inte alla som får ta del av den, eller som får tillgång till de minnesmottagningar som finns runtom i landet, säger Alexandra Charles, ordförande för 1,6 miljonersklubben i Sverige.

Resultaten från undersökningen visar också att 70 procent av de tillfrågade anser att patienter med Alzheimers sjukdom får olika vård, beroende på var i landet de bor. Mer än hälften (54 procent) av de tillfrågade anser inte att patienter med Alzheimers sjukdom är prioriterade inom sjukvården.

– Det borde vara en varningsklocka för politiker när så många inte litar på sjukvården i en så omfattande och svår sjukdom. Alzheimers sjukdom drabbar förutom patienten i stor utsträckning även de närstående, fortsätter Alexandra Charles.

Sifo-undersökningen visar också att 9 av 10 anser att det är viktigt att sjukdomen upptäcks i tid för att den ska kunna fördröjas.

– Idag får många dementa varken adekvat behandling eller diagnos. Detta trots att vi vet att befintlig behandling med kolinesterashämmare kan förbättra patientens livssituation och fördröja tiden till sjukhemsboende för många patienter, säger Sven Langworth, medicinsk rådgivare på Pfizer AB.Källor:

1 559 personer i åldern 50 år och äldre har intervjuats. Intervjuerna genomfördes den 26 augusti – 1 september 2008. Undersökningen har genomförts av SIFO Research International på uppdrag av Pfizer. Undersökningen genomfördes som en så kallad telefonbuss.
2 Alzheimerfonden, http://www.alzheimerfonden.se/
3 Socialstyrelsen, Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antalet dementa i Sverige år 2005
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9717/2007-123-32.htmOm oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Prenumerera

Dokument & länkar