Pfizer fastställer utdelningen det fjärde kvartalet 2003 till 0,15 USD per aktie

Pfizer fastställer utdelningen det fjärde kvartalet 2003 till 0,15 USD per aktie Styrelsen för Pfizer Inc har fastställt en utdelning om 0,15 USD per aktie det fjärde kvartalet 2003. Utbetalning sker den 4 december, till aktieägare som är registrerade den 14 november 2003. Utdelningen det fjärde kvartalet 2003 är den 260:e kvartalsutdelningen i följd till aktieägare i Pfizer, och 2003 är det 36:e året i följd med höjd utdelning i Pfizer. Kontaktperson analytiker: Andy McCormick Pfizer Inc +1 212 573 1226 Kontaktperson media: Rolf Gulliksen Pfizer AB 070 262 96 28 Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar