Pfizer undersöker strategiska alternativ för verksamheten med produkter för ögonkirurgi

Pfizer undersöker strategiska alternativ för verksamheten med produkter för ögonkirurgi Pfizer Inc meddelade idag att företaget undersöker strategiska alternativ för sin verksamhet med ögonkirurgiska produkter. Bland alternativen finns försäljning av verksamheten. Samtidigt understryker Pfizer att utveckling och marknadsföring av läkemedel för behandling av ögonsjukdomar kommer att förbli ett prioriterat område. Verksamheten med produkter för ögonkirurgi blev en del av Pfizer i april 2003 i samband med Pfizers förvärv av Pharmacia. Till produkterna inom denna verksamhet hör Healon, ett viskoelastiskt ögonkirurgiskt hjälpmedel samt de intraokulära linserna CeeOn och Tecnis, som implanteras i samband med starroperationer. Försäljningen av produkter för ögonkirurgi uppgick 2002 till omkring 150 miljoner dollar. Inom denna verksamhetsgren finns produktionsanläggningar i Groningen i Holland och i Uppsala i Sverige. Hank McKinnell, ordförande och VD för Pfizer säger: "Verksamheten med produkter för ögonkirurgi ligger utanför Pfizers tre strategiska kärnområden: humanläkemedel, produkter för egenvård och veterinärmedicinska läkemedel. Pfizer kommer dock att med kraft fullfölja den satsning som görs inom läkemedel för ögonsjukvården genom Xalatan/Xalcom, världens mest sålda varumärkesläkemedel mot glaukom, liksom genom Macugen, en produkt för behandling av åldersrelaterad makulär degeneration som utvecklas i samarbete med Eyetech Pharmaceuticals, Inc. Den pågående intensiva forskningen om och utvecklingen av läkemedel för ögonsjukvården kommer alltså att fortsätta. När vi nu prövar strategiska möjligheter är målet att hitta rätt väg för verksamheten med produkter för ögonkirurgi, så att den kan fortsätta att växa. Vi kommer att göra vårt yttersta för att ta vara på intressena för de personer som arbetar inom den här verksamheten när vi går vidare i processen", fortsätter McKinnell. Pfizer har uppdragit åt Morgan Stanley att vara investeringsrådgivare och hjälpa till vid analysen av olika strategiska möjligheter. Kontaktpersoner: Rolf Gulliksen Informationsdirektör, Pfizer AB, Telefon: 08-519 063 37, 0702-62 96 28 Paul Fitzhenry Pfizer Inc Telefon: +1 212 733-4637 Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar