Aktieägarna tillstyrker samgåendet

Aktieägarna i Pharmacia & Upjohn och Monsanto tillstyrker samgåendet mellan företagen PEAPACK, New Jersey och ST LOUIS, Missouri, USA - Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company meddelade sent igår, svensk tid, att de särskilda bolagsstämmorna i de båda företagen godkänt det föreslagna samgåendet. I samband med röstningen om samgåendet godkände Monsantos aktieägare emitteringen av stam- och preferensaktier och tillägg till företagets bolagsordning. Över 75 procent av de utestående aktierna, och 94 procent av de avgivna rösterna, tillstyrkte förslagen vid Monsantos bolagsstämma i North Shore Center for the Performing Arts, i Skokie, Illinois. Tidigare under dagen hade aktieägarna i Pharmacia & Upjohn röstat för att godkänna förslaget till samgående, vid sin bolagsstämma i Wilmington, Delaware. Över 72 procent av de utestående aktierna och 96 procent av de avgivna rösterna, var för samgåendet. "Vi är mycket glada åt det starka stöd som våra aktieägare har visat för den unika möjlighet som detta samgående innebär", sade Fred Hassan, koncernchef för Pharmacia & Upjohn och blivande koncernchef för det nya Pharmacia Corporation. "Vi ser nu fram mot att fullborda samgåendet och lansera vårt nya ledande läkemedelsföretag." När nu bolagsstämmorna godkänt förslaget om samgående förväntar sig Pharmacia & Upjohn och Monsanto att samgåendet skall kunna genomföras senast den 1 april 2000, enligt det tidigare framlagda tidsschemat. Det nya företaget, Pharmacia Corporation, får en av de starkaste försäljningsorganisationerna inom den globala läkemedelsindustrin, en omfattande produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel och en årlig FoU-budget för läkemedel på över 17 miljarder SEK. Pharmacia Corporation kommer också att ha en världsledande lantbruksverksamhet. Pharmacia Corporations koncernhuvudkontor och huvudkontoret för läkemedelsverksamheten kommer att ligga i Peapack, New Jersey. Lantbruksverksamheten kommer att ha sitt huvudkontor i St Louis, Missouri, och behåller namnet Monsanto. Mediakontakt: Marianne Bäärnhielm, Informationschef, Pharmacia & Upjohn, Sverige tel 08-695 72 82, 0703-19 50 60 Analytikerkontakt: Craig Tooman, tel (001) -908 901-8853 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar