Anställningskontraktet för Fred Hassan förlängs

Styrelsen för Pharmacia & Upjohn förlänger anställningskontraktet för Fred Hassan (Peapack, New Jersey, USA) - Styrelsen för Pharmacia & Upjohn meddelar idag att ett avtal träffats om fem års förlängning av anställningskontraktet för koncernchefen Fred Hassan. Styrelsen framhåller att det både inom och utanför företaget finns en klar insikt om att Fred Hassan har åstadkommit en utomordentlig 'turnaround' inom Pharmacia & Upjohn och lagt en god grund för fortsatt tillväxt. Förlängningen av kontraktet avspeglar denna insikt och garanterar aktieägarna att Fred Hassan fortsätter i ledningen, när företaget nu går vidare mot målet att bli ett av de bäst skötta företagen i den globala läkemedelsindustrin. Fred Hassan är 54 år gammal och kom till Pharmacia & Upjohn i maj 1997. Han är veteran inom läkemedelsbranschen med över 25 års erfarenhet och kom till Pharmacia & Upjohn närmast från en post som Executive Vice President i American Home Products. Han är också styrelseledamot i Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, The Healthcare Institute of New Jersey och Avon Products, Inc. Vid den nyligen publicerade delårsrapporten för tredje kvartalet redovisade Pharmacia & Upjohn sitt tredje kvartal i följd med tvåsiffrig procentuell ökning av försäljningen och sitt femte kvartal i följd med tvåsiffrig procentuell resultatökning under ledning av Fred Hassan. Tidigare i november utsågs Fred Hassan av tidningen Financial Times till "CEO of the Year" inom läkemedelsbranschen globalt. Priset baserades på hans framgångsrika omstrukturering av företaget, hans långsiktiga visioner, hans ledarstil och hans innovativa strategier. För ytterligare information: Sören Densjö, Informationschef, Pharmacias & Upjohn, Sverige, tel 08 - 695 4597 eller 070 - 585 0525 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00700/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar