Avyttringen av Pharmacia & Upjohn Nutrition till Fresenius AG slutförd

Avyttringen av Pharmacia & Upjohn Nutrition till Fresenius AG slutförd Pharmacia & Upjohn Inc. meddelar idag att bolaget avyttrat sin nutritionsverksamhet till tyska Fresenius AG. Överenskommelsen offentliggjordes den 8 juni i år och beräknades vara slutförd före årskiftet. De finansiella vilkoren för avyttringen offentliggörs ej. "Försäljningen av nutritionsverksamheten är en viktig del i strategin att öka fokus på vår kärnverksamhet som är läkemedel", säger Fred Hassan, koncernchef och VD i Pharmacia & Upjohn. Det nuvarande Pharmacia & Upjohn Nutrition omfattar framför allt en serie produkter för parenteral (intravenös) nutrition för barn och vuxna patienter som inte kan tillgodogöra sig tillräckligt med näring ur födan på grund av skador, kirurgiska ingrepp eller sjukdomar, exempelvis cancer. Det nya bolaget Fresenius Kabi blir ett dotterbolag till Fresenius AG. Avyttringen omfattar ej nutritionsverksamheterna i Tyskland och Kina. Fresenius förvärvar inte verksamheten i Tyskland p g a konkurrensbegränsningsskäl. Avyttringen av verksamheten i Kina är ännu ej avslutad. För ytterligare information: Sören Densjö, Informationschef, Pharmacia & Upjohn, Sverige, tel 08 - 695 4597 eller 070 - 585 0525 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar