Bokslutskommuniké för 1998 publiceras 10 feb. 1999

Bokslutskommuniké Pharmacia & Upjohns bokslutskommuniké för 1998 kommer att offentliggöras onsdagen den 10 februari 1999. För ytterligare information, kontakta: Sören Densjö, Informationschef, Pharmacia & Upjohn, Sverige, tel 08-695 45 97 eller 070-585 05 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar