EU-kommissionen ger klartecken till fusionen

EU-kommissionen ger klartecken för fusionen mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto PEAPACK, New Jersey och ST LOUIS, Missouri, USA - Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company meddelar att EU-kommissionen har godkänt den planerade fusionen mellan de två koncernerna. På grundval av EU-godkännandet bekräftade företagen sina planer att slutföra fusionen fredagen den 31 mars 2000 och börja bedriva handel under namnet "Pharmacia Corporation" måndagen den 3 april. I anslutning till EU-kommissionens beslut har de två företagen gått med på att avyttra några analgetika för behandling av svår smärta, som marknadsförs av Pharmacia & Upjohn i Sverige. Försäljningen av dessa produkter är liten och saknar betydelse för transaktionen i dess helhet. Pharmacia Corporaion får en av de starkaste försäljningsorganisationerna inom läkemedelsindustrin, en omfattande produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel och en årlig FoU-budget för läkemedel på drygt 17 miljarder SEK. Pharmacia Corporation kommer också att ha en världsledande jordbruksverksamhet. Pharmacia Corporations koncernhuvudkontor och huvudkontor för läkemedelsverksamheten kommer att ligga i Peapack, New Jersey. Jordbruksverksamheten kommer att ha sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri, och behåller namnet Monsanto. Mediakontakt: Marianne Bäärnhielm, Informationschef, Pharmacia & Upjohn, Sverige Tel 08-695 72 82, 0703-19 50 60 Analytikerkontakt: Craig Tooman Tel 001 908 901 8853 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00970/bit0002.pdf

Dokument & länkar