Förbättrad överlevnad med ny behandling av bröstcancer

Förbättrad överlevnad med ny behandling av bröstcancer En ny studie visar att läkemedlet Aromasin (exemestan) signifikant förbättrar överlevnaden hos kvinnor med bröstcancer som spritt sig och utvecklats trots behandling med tamoxifen. Studien jämför effekten av Aromasin med hormonell standardbehandling och presenterades vid den internationella cancerkonferensen American Society of Clinical Oncology i Atlanta som nyligen avslutats. Resultaten visar att Aromasin, utvecklat av Pharmacia & Upjohn, minskar risken för tumörspridning med 18 procent och risken att dö med 23 procent över en 12-månadersperiod. De amerikanska forskarna som ansvarat för studien framhöll att för kvinnor som genomgått menopaus och där hormonell behandling är lämplig, kan Aromasin öka överlevnaden jämfört med standardbehandling. Aromasin är en s k aromatashämmare som verkar genom att binda sig till ett enzym nödvändigt för bildandet av östrogen, som vissa bröstcancerceller behöver för att överleva och spridas. Enzymet inaktiveras och därigenom blockeras de östrogenberoende cancercellernas tillväxt. Aromasin skiljer sig från andra liknande läkemedel genom att det binds till enzymet irreversibelt, vilket innebär att det permanent blockerar dess funktion. Förbättrad överlevnad Studien som var dubbelblind, randomiserad och omfattade 769 postmenopausala kvinnor med bröstcancer, visar att Aromasin ger signifikant bättre resultat än hormonell standardbehand-ling (megestrolacetat) vad avser överlevnad och tid med stabil sjukdom. De patienter som fick traditionell hormonell behandling hade en genomsnittlig kortare överlevnad jämfört med de patienter som behandlades med Aromasin. Forskarna fann också att Aromasin hade fördelar när det gällde utveckling av cancersjukdomen. En större andel av patienterna som gavs Aromasin fick en minskning av tumörstorleken jämfört med de som fick konventionell behandling. Denna skillnad var dock inte signifikant. Förekommande biverkningar var lätt illamående och vallningar och låg på förväntad nivå. Aromasin är registrerat i England. Ansökan om registrering lämnades in i USA i slutet av förra året och kommer att lämnas in i Sverige under sommaren. Under senvåren startar kliniska studier på tre av universitetsjukhusen i Sverige. Syftet är att se om den tidiga behandlingen av bröstcancer kan förbättras. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år dör 1 600 kvinnor i Sverige till följd av bröstcancer. För ytterligare information kontakta: Dr. Eva Dahl, medicinsk rådgivare, Pharmacia & Upjohn Sverige AB, tel 08-695 81 14 eller 070-605 93 40 Docent Anders Hedin, medicinska avdelningen, Pharmacia & Upjohn Sverige AB, tel 08-695 74 20 eller 070-329 74 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00130/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar