Fresenius' köp av P&U Nutrition slutfört

Fresenius AG tillkännager att köpet av Pharmacia & Upjohn Nutrition är slutfört Fresenius Kabi kommer att bli det ledande företaget i Europa inom området nutrition och vätsketerapi. Fresenius AG, Bad Homburg, Tyskland, tillkännager idag att man slutfört köpet av Pharmacia & Upjohns nutritionsverksamhet utanför Tyskland. Överenskommelsen offentliggjordes i juni i år. Genom fusionen med sin Pharma-division kommer Fresenius att skapa Fresenius Kabi AG - det ledande europeiska företaget inom området nutrition och vätsketerapi - med dotterbolag och distributörer runt om i världen. Fresenius Kabi AG kommer att vara ett dotterbolag till Fresenius AG med cirka 7600 anställda i 31 länder från den 1 januari 1999. Fresenius Kabis kärnverksamhet består av infusionslösningar för vätsketerapi och blodersättningsmedel, parenteral (intravenös) nutrition liksom produkter för enteral (genom mag-tarmkanalen) nutrition. Företagets division för Ambulatory Care kommer att fokusera på medicinsk service, huvudsakligen inom området nutrition och vätsketerapi för den växande hemsjukvården och annan icke sjukhusbunden vård. Från januari till och med september 1998 hade Pharma-divisionen inom Fresenius AG en försäljning på 935 miljoner DEM (4,1 miljarder SEK), en ökning med 16 procent. Pharmacia & Upjohn Nutritions försäljning uppgick under samma period till cirka 330 miljoner DEM (1,5 miljarder SEK). Detta belopp inkluderar ej Pharmacia & Upjohns nutritionsverksamhet i Tyskland och fabriken i Irland, ej heller verksamheten för infusionspumpar i Europa vilka inte har förvärvats av Fresenius. Vidare ingår ej aktierna i Pharmacia & Upjohn Nutritions joint venture i Kina. Förhandlingarna med de kinesiska aktieägarna pågår fortfarande. De första nio månaderna under 1998 var försäljningen för den globala hälsovårdskoncernen Fresenius 6,4 miljarder DEM (28,2 miljarder SEK) med ett nettoresultat på 202 miljoner DEM (895 miljoner SEK). Den 30 september 1998 hade Fresenius-koncernen omkring 36 500 anställda. För ytterligare information: Henrik Pederby, Informationschef, Fresenius Kabi, Divisionen för Parenteral Nutrition Tel: 08-695 47 90. Mobil: 070-319 10 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981210BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981210BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar