Genset och Pharmacia & Upjohn tecknar avtal inom farmakogenetik

Genset och Pharmacia & Upjohn tecknar avtal om samarbete inom farmakogenetik Paris och Bridgewater, New Jersey (1998-10-05). Idag tillkännagav Genset och Pharmacia & Upjohn att de tecknat ett avtal om samarbete inom området farmakogenetik. Det nya forskningsavtalet skall löpa på två år och innebär att företagen skall använda Gensets teknik inom farmakogenetik för att ta reda på vilka markörer och gener som medverkar vid reaktionerna på ett läkemedel från Pharmacia & Upjohn. Tekniken kommer att användas för att identifiera genetiska markörer hos patienter som deltar i klinisk prövning av det aktuella läkemedlet. Kunskap om detta skulle kunna underlätta bedömningen av vilka patienter som kan förmodas vara mottagliga för behandling med läkemedlet. Samarbetet skall också förstärka Pharmacia & Upjohns forskningsprogram för nya upptäckter, genom att man kan identifiera målgener för utvecklingen av nya medel. Pascal Brandys, styrelseordförande och koncernchef för Genset säger: "Vi är utomordentligt glada över att kunna föra upp Pharmacia & Upjohn på vår lista över kunder inom området farmakogenetik. För närvarande är Genset det enda företag som kan erbjuda en fullt färdig och pålitlig resurs för farmakogenetik, med inriktning på att upptäcka nya gener. Vi ser det nya samarbetet som en modell för den verksamhet inom farmakogentik som vi håller på att bygga upp." "Detta samarbete kommer att hjälpa oss förstå det potentiella värdet av farmakogenetiken och hur vi kan tillämpa denna teknik och bredda den för vår egen forskning", framhåller Göran Ando, MD, vice VD och forskningsdirektör vid Pharmacia & Upjohn. "Idealet på lång sikt är att kunna identifiera de gener som är inblandade vid utvecklingen av sjukdomstillstånd och sedan utveckla läkemedel som är skräddarsydda för just de generna." Genset äger en detaljerad markörkarta som är en hörnsten i företagets farmakogenetiska arbete. Utgående från denna markörkarta kommer Genset att analysera exakta data och provsvar från personer som svarar respektive inte svarar på behandling och som deltar i utvalda kliniska undersökningar. Analysen leder till en maximering av de praktiska medicinska och farmaceutiska tillämpningarna av upptäckterna vad avser det mänskliga genomet. Resultaten från analysen skulle bl a kunna utnyttjas för att identifiera personer som svarar respektive inte svarar på behandling. I ett normalfall är det 10 till 40 procent av patienterna i en klinisk prövning som inte svarar på en viss behandling. I samband med avtalet om samarbete kommer Genset att erhålla engångsersättningar vid uppnådda resultat plus royalty på framtida försäljning av det läkemedel som samarbetet inom området farmakogenetik gäller. Royalty skall också utgå på eventuella andra generationens läkemedel som Pharmacia & Upjohn upptäcker, utvecklar och för ut på marknaden, baserade på de gener som upptäckts i samband med det aktuella forskningssamarbetet. Den ekonomiska nivån på avtalet offentliggörs ej. Genset är ett globalt företag, med bas i Paris, som arbetar med att förse läkemedelsföretag med patenterad information om det mänskliga genomet. Denna kunskap har betydelse för upptäckt, utveckling och marknadsföring av läkemedel. För ytterligare information: Sören Densjö, Informationschef, Pharmacia & Upjohn, Sverige tel 08 - 695 4597 eller 070 - 585 0525

Dokument & länkar