Kan en värktablett vara intelligent?

Kan en värktablett vara intelligent? Det är en fråga som många idag ställer sig. Upprinnelsen till frågeställningen är den i medierna uppmärksammade reklamfilmen för värktabletten Ipren. Receptfria värktabletter är läkemedel som blivit receptfria därför att de anses så säkra att använda att konsumenten själv kan köpa dem på apoteket. En förutsättning för detta är tillgång till information. Är Ipren intelligent? Att en värktablett i sig inte kan vara intelligent är lätt att förstå för de allra flesta. Det är ett bildspråk som på ett enkelt sätt sammanfattar de fördelar som Ipren har. Ipren, som innehåller ibuprofen, hjälper effektivt vid all tillfällig värk och feber och har såväl effektmässiga som säkerhetsmässiga fördelar framför de äldre värkpreparaten som innehåller paracetamol. Varför gör vi reklam för Ipren? Vad gäller Ipren har vi ett angeläget, sakligt och medicinskt väl underbyggt budskap att föra ut till konsumenterna. För att lyckas med detta vill vi göra det på ett sätt som är enkelt, tydligt, lätt att förstå och lätt att komma ihåg, dvs på ett för allmänheten lättillgängligt sätt. Att använda humor kan vara ett sådant sätt. Det har visat sig fungera och vi har genom uppföljning av vår reklam fått bekräftat att allmänheten förstått och uppfattat budskapet på rätt sätt. För ytterligare information kontakta Pharmacia & Upjohn Sverige AB, Egenvård, tel 08-695 80 00 eller direkt: Elisabeth Sahlberg, Chef PR/extern information tel 08-695 46 01; mobil 070-525 46 01 www.pharmacia&upjohn.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00490/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar