Kvartalsutdelning från Pharmacia & Upjohn

Kvartalsutdelning från Pharmacia & Upjohn Styrelsen i Pharmacia & Upjohn, Inc. har fastställt utdelningen för det fjärde kvartalet 1999 till USD 0,27 per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 7 januari 2000. Utdelningen kommer att vara tillgänglig för aktieägarna och depåaktieägarna den 1 februari 2000. Utbetalningen till depåaktieägarna kommer att ombesörjas av VPC. För aktier som handlas på Stockholmsbörsen sker notering exklusive utdelning den 4 januari 2000. Sista dag för handel inklusive utdelning kommer att vara den 3 januari 2000. För ytterligare information: Sören Densjö, Informationschef, Pharmacia & Upjohn, Sverige, telefon 08 - 695 45 97 eller 070 - 585 05 25. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00100/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar