Kvartalsutdelning från Pharmacia & Upjohn

Kvartalsutdelning från Pharmacia & Upjohn Styrelsen i Pharmacia & Upjohn, Inc. har fastställt utdelningen för fjärde kvartalet 1998 till USD 0,27 per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 8 januari 1999. Notering exklusive utdelning sker den 5 januari 1999. För både aktier som handlas på fondbörsen i New York (NYSE) och depåaktier som handlas på Stockholms Fondbörs kommer sista dag för handel inklusive utdelning att vara den 4 januari 1999. Utdelningen kommer att vara tillgänglig för aktieägarna och depåaktieägarna den 1 februari 1999. Utbetalningen till depåaktieägarna kommer att ombesörjas av VPC. För ytterligare information: Sören Densjö, Informationschef, Pharmacia & Upjohn, Sverige, telefon 08-695 4597 eller 070-585 0525. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19981207BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19981207BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar